logo-left-top.png
Văn bản
Quyết định: Quy định về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19
Quyết định số 1261/QĐ-LĐTBXH ngày 03/10/2014 của Bộ trưởng Bộ LĐTBXH về việc quy định mức chi tiêu đặc thù của Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam
Công văn số 178 ngày 12/5/2015 về việc triển khai nhập liệu dữ liệu trẻ em có HCĐB trên phần mềm của Quỹ BTTEVN
Quyết định số 439/QĐ-LĐTBXH của Sở LĐTBXH TP. Hà Nội về việc thành lập các Phòng chức năng của Quỹ Bảo trợ trẻ em TP. Hà Nội
2.968
trẻ em (tính đến 01/2022)
Số trẻ em mồ côi do Covid-19
167.725
trẻ em (tính đến 01/2022)
Số trẻ em là F0, F1 của Covid-19
14,84
tỷ đồng
Số tiền Quỹ BTTEVN hỗ trợ trẻ em là nạn nhân Covid-19
ĐỒNG HÀNH CÙNG CHÚNG TÔI
arrow-01.svg