logo-left-top.png
Văn bản
Quyết định: Quy định về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19
Quyết định số 1261/QĐ-LĐTBXH ngày 03/10/2014 của Bộ trưởng Bộ LĐTBXH về việc quy định mức chi tiêu đặc thù của Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam
Công văn số 178 ngày 12/5/2015 về việc triển khai nhập liệu dữ liệu trẻ em có HCĐB trên phần mềm của Quỹ BTTEVN
Quyết định số 439/QĐ-LĐTBXH của Sở LĐTBXH TP. Hà Nội về việc thành lập các Phòng chức năng của Quỹ Bảo trợ trẻ em TP. Hà Nội
6825
trẻ em
Bị ảnh hưởng đại dịch COVID-19 hiệnn tại
42.000
trẻ em
Bị ảnh hưởng đại dịch COVID-19 đến 12/2021
70
tỷ đồng
Số tiền để giúp đỡ TE bị ảnh hưởng đại dịch COVID-19
ĐỒNG HÀNH CÙNG CHÚNG TÔI
arrow-01.svg