logo-left-top.png
Trích yếu Tải về
Thông báo công nhận kết quả trúng tuyển viên chức năm 2023
Thông báo số báo danh thí sinh đủ điều kiện dự phỏng vấn vòng 2 kỳ xét tuyển viên chức năm 2023
Thông báo danh sách và triệu tập thí sinh đủ điều kiện xét tuyển viên chức 2023
Thông báo danh sách người dự tuyển không đáp ứng điều kiện, tiêu chuẩn dự tuyển viên chức năm 2023
Thông báo tuyển dụng viên chức năm 2023 của Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam
Mẫu phiếu đăng ký dự tuyển viên chức năm 2023
Quyết định về việc ban hành Quy chế làm việc của Hội đồng Bảo trợ Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam
Quyết định về việc kiện toàn Hội đồng bảo trợ Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam
Quyết định: Quy định về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19
Quyết định số 1261/QĐ-LĐTBXH ngày 03/10/2014 của Bộ trưởng Bộ LĐTBXH về việc quy định mức chi tiêu đặc thù của Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam