en-US en-US

Danh sách thu tháng 12 năm 2017

Cập nhật: 03/01/2018 - 15:11
Xem lịch sử tin bài

DANH SÁCH THU THÁNG 12 NĂM 2017 CỦA QUỸ BẢO TRỢ TRẺ EM VIỆT NAM

Ngày/tháng/năm Tên đơn vị, cá nhân tài trợ Số tiền tài trợ Ghi chú
12/05/2017 Công ty TNHH Vsip Bắc Ninh 45.000.000
12/06/2017 AIA (VN) Life Insurancs Co.. LTD 266.000.000
09/12/2017 Mr Teo Oh Tong For Singapore Viet Nam 20.000.000
11/12/2017 Công ty Cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận 216.387.000
12/12/2017 Công đoan Ngân hàng Việt Nam 500.000.000
13/12/2017 Vietnam Les Enfants De La Dioxine 120.000.000
14/12/2017 Công ty CP Đầu tư tài chính Đất Việt 100.000.000
15/12/2017 Capitaland - Donation Singapore 113.725.000
15/12/2017 Tổng Công ty Viễn thông Mobifone 500.000.000
15/12/2017 Cá nhân ủng hộ 5.000.000
18/12/2017 Quân quận 12 ,HCM ủng hộ 5.000.000
18/12/2017 Công ty Alaska 40.000.000
20/12/2017 Dasnet Charty Fund 550.000.000
20/12/2017 Công ty TNHH TM DV Hiền Lê 300.000.000
22/12/2017 Công ty TNHHH Dinh An 100.000.000
28/12/2017 Tổng Công ty Viễn thông Mobifone 500.000.000
28/12/2017 Đại sứ quán Thái Lan 300.000.000
Tổng cộng 3.681.112.000
Bằng chữ: Ba tỷ, sáu trăm tám mươi mốt triệu, một trăm mười hai ngàn đồngTK tiền Việt: 001.0.00.0000355
TK ngoại tệ: 001.0.37.0002165
Tại: Sở giao dịch ngân hàng
TMCP Ngoại thương Việt Nam
Scroll