en-US en-US

Danh sách thu tháng 10 năm 2018

Cập nhật: 06/11/2018 - 17:09
Xem lịch sử tin bài

DANH SÁCH THU THÁNG 10 NĂM 2018 CỦA QUỸ BẢO TRỢ TRẺ EM VIỆT NAM

NGÀY SỐ NỘI DUNG TK Kinh phí bằng tiền
Trực tiếp
VNĐ Ngoại tệ
10/12/2018 84 Đào Tuyết - Tạp chí Doanh nghiệp và hội nhập ( Ủng hộ QBTTE cho cho các Doanh nghiệp) 111 100.000.000
16/10/2018 87 Quỹ Vì cuộc sống tươi đẹp 111 34.000.000
111
10/01/2018 BC256 Le Phuông Thao 19 268/56/8 Phuong Ngoc Thuy, Quan Long Bien, Ha Noi 111 250.000
10/02/2018 BC257 Tran Minh Dat 338/7/4 Dien Bien Phu, P11, Q10, TP HCM 111 500.000
10/02/2018 BC257 Pham Thang, Ha Noi, VN 112 1.000.000
10/04/2018 BC259 AIA (VN) Life Insurance 112 1.814.750.000
10/04/2018 BC259 Doan Quoc Viet P10.28.04 Times City HN 112 1.000.000
10/04/2018 BC259 Ly Dan Ngoc - Binh Duong 112 300.000
10/04/2018 BC259 Tổng Công ty Khí Viet Nam- Công ty CP 112 500.000.000
10/05/2018 BC260 Nguyen Quang Vu E3. P506 khu TT Vinh Ho, Thai Thinh, HN 112 500.000
10/05/2018 BC260 Tran Sang 18 Phong Phu, P12, Q8, HCM 112 500.000
10/05/2018 BC260 Phan My Phuong, 50 Thanh My Loi, Q2, TP HCM 112 100.000
10/06/2018 BC261 Nguyen Van Tuyen, Vinh Khuc, Van Giang, Hung Yen 112 200.000
10/06/2018 BC261 Tran Anh Duc P706 tòa nha 198 Nguyen Tuan , HN 112 100.000
10/09/2018 BC262 Nguyen Thi Lan Vinh , Nam Son, Thị xã Tam Điệp, Ninh Bình 112 300.000
10/09/2018 BC262 Do Xuan Bieu, Dong Ngan, Tu Son, Bac Ninh 112 190.000
10/08/2018 BC263 Nguyen Pham Anh Tai, 443/40 Dien Bien Phu 112 400.000
10/09/2018 BC264 Le Thanh Tam BT8 Viet Hung, Ha Noi 112 1.000.000
10/09/2018 BC264 Le Xuan Phng T1B0911 Materi Thao Dien 112 200.000
10/10/2018 BC265 Quỹ Hy Vọng 112 240.000.000
10/10/2018 BC265 Tổng công ty BVNT chuyển tiền đợt 2 112 1.225.000.000
10/10/2018 BC265 Tổng công ty BVNT chuyển tiền tài trợ HB 112 672.500.000
10/10/2018 BC265 Dang Trung Hai Cty CP XD điện 2 112 200.000
10/12/2018 BC267 Nguyen Bang Thuong , Lop Anh 5- K55- ĐH NT Hà Nội 112 500.000
15/10/2018 BC269 Nguyen Ngoc Nhu Mai, 110/70 To Hieu, Hiep Tan, Tan Phu, HCM 112 100.000
15/10/2018 BC269 Dang Trung Hai Cty CP XD điện 2 112 100.000
15/10/2018 BC269 Nguyen Le Hoang- Phan Thi Hai Binh, Q Hai Ba Trung, HN 112 200.000
15/10/2018 BC269 Nguyen Quang Vu E3. P506 khu TT Vinh Ho, Thai Thinh, HN 112 500.000
18/10/2018 BC272 Trinh Son Tung - Khu A TTCT CP vận Tải Thủy I, 78 BDang, HBT, HN 112 1.000.000
19/10/2018 BC273 Nguyen Luong Hanh TP HCM 112 100.000
25/10/2018 BC279 Lãi TK tiền gửi T10/2018 112 345.537
26/10/2018 BC280 Công ty CP Helio Power 112 45.200.000
26/10/2018 BC280 Dang Trung Hai Cty CP XD điện 2 112 300.000
29/10/2018 BC283 Le Thanh Tam BT8 Viet Hung, Ha Noi 112 1.000.000
31/10/2018 BC285 Le Phuông Thao 19 268/56/8 Phuong Ngoc Thuy, Quan Long Bien, Ha Noi 112 200.000
31/10/2018 BC285 Nguyen Ho Quy 112 200.000
31/10/2018 Lien Viet Quỹ sữa vươn cao Việt Nam chuyển tiền lương BH cán bộ DA năm 2017 112 112.079.955
26/9/2018 Liên Việt Khách hàng giấu tên 112 9.992.300
28/9/2018 Liên Việt Công ty CP Ha Long Monaco 112 10.000.000
Các cá nhân ủng hộ giấu tên 112 1.294.600
112
Tổng cộng 4.776.102.392
Lũy kế: 31.173.253.002 479.150.408


TK tiền Việt: 001.0.00.0000355
TK ngoại tệ: 001.0.37.0002165
Tại: Sở giao dịch ngân hàng
TMCP Ngoại thương Việt Nam
Scroll