en-US en-US

Danh sách Thu tháng 3 năm 2018

Cập nhật: 13/05/2018 - 17:13
Xem lịch sử tin bài

NGÀY SỐ NỘI DUNG TK Kinh phí bằng tiền
Trực tiếp
VNĐ Ngoại tệ
06/03/2018 9 Công ty Bảo hiểm Nhân Thọ Daichi VN 111 100.000.000
07/03/2018 10 Trần Thế Nhuận - 29A, ngõ 79, Cầu Giấy, Hà Nội 111 1.000.000
21/3/2018 11 Đại sứ quán Thái Lan 111 100.000.000
######## K056 Đô Quoc Hoc, Pham Thi Nhung Vinh Yên, Vinh Phuc 112 200.000
######## K056 Tran Anh Duc, so 44 ngách 1/44 Phan Đình Giót, HN 112 200.000
######## K057 Doan Thu Hang 21,18D Le Hong Phong , Hai An, Hai Phong 112 500.000
######## K057 Nguyen Thuy Dung, Cau Giay, Ha Noi ủng hộ 112 100.000
######## K057 Do Thi Xuan Huong 112 1.000.000
######## K058 Mai Ngoc Tu, cty Vedan V, Phuoc Thai, Long Thanh, Dong Nai 112 50.000
05/03/2018 K059 Công ty Nhôm Việt Dũng 112 120.000.000
05/03/2018 K059 Nguyen Van Tuyen,Van Giang ,Hung Yên 112 200.000
05/03/2018 K059 Nguyen Quang Vu, Hà Nội ung hộ T2,3 112 1.500.000
06/03/2018 K060 Nguyen Pham Anh Tai 443/40 Dien Bien Phu 112 400.000
06/03/2018 K060 Tran Nhat Duy 781/C6 Le Hông Phong, F12, Q10, HCM 112 1.000.000
07/03/2018 K61 Le Van Bang , Đồng Tháp 112 200.000
08/03/2018 K062 Đang Trung Hai công ty CP đầu tư XD điện 2 112 100.000
08/03/2018 K062 Nguyên Tuyet Nhung , số 7, ngõ 357 Bạch Mai, Hai Ba Trung, HN 112 300.000
######## K064 Tran Nhu Cuong, số 7 Nguyen Công Phuong , Quang Ngai 112 1.000.000
11/03/2018 K065 Nguyen Minh Ha, Số 23 ngõ 131 Thai hà, Đong Đa, hà Nội 112 2.000.000
12/03/2018 K066 Nguyen Viet Dung Ha Noi 112 500.000
12/03/2018 K066 Le Thanh Hien 278 Truong Chinh , Đống Đa, Hà Nội 112 200.000
14/03/2018 K068 Nguyen Khanh Huyen, Nha Trang 112 200.000
17/03/2018 K071 Le Thanh Tam, BT8 Viet Hung, Ha Noi 112 2.000.000
20/03/2018 K073 Hoac Minh , 5B Huynh man Dat P5,Q5 TP Hồ Chí Minh 112 850.000
20/03/2018 K073 Dang Trung Hai công ty CP tư vấn XD Điện 2 112 400.000
22/03/2018 K075 Bui Xua Khoa, 61 Pham Hung, Phuoc Hoa,Phuoc Buu, X.Moc 112 1.000.000
######## K077 Nguyen Thi Ngan - Gia Binh, Bac Ninh 112 500.000
######## K077 Lãi Tk tiền gửi T3/2018 112 474.014
26/03/2018 K078 Le Thanh Tam, BT8 Viet Hung, Ha Noi 112 2.000.000
27/03/2018 K079 Công ty CP tập đoàn C.T. CTY 112 1.000.000.000
27/03/2018 K079 Nguyen Thanh Mai, So 92 Lô 1, To 23, Long Bien, Ha Noi 112 100.000
30/3/2018 K082 Tran Hanh và cá nhân ủng hộ 112 800.000
Các cá nhân ủng hộ giấu tên 112 1.360.247
Tổng cộng 1.340.134.261 -
Lũy kế: 9.507.303.679 -

TK tiền Việt: 001.0.00.0000355
TK ngoại tệ: 001.0.37.0002165
Tại: Sở giao dịch ngân hàng
TMCP Ngoại thương Việt Nam
Scroll