en-US en-US

DANH SÁCH THU THÁNG 3/2017

Cập nhật: 04/04/2017 - 10:51
Xem lịch sử tin bài

NGÀY

NỘI DUNG

Kinh phí bằng tiền

Kinh phí bằng hiện vật

Trực tiếp

Trực tiếp

Gián tiếp

VNĐ

Ngoại tệ

Giá trị: VNĐ

Giá trị: VNĐ

7/3/2017

Bác Trần Thế Duyệt , 29A, Ngõ 79, Cầu Giấy, Hà Nội

                1,000,000

 

 

 

27/3/2017

Tập thể lớp 10A4 trường PTTH Tây Hồ - Hà Nội

                 300,000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1/3/2017

Nguyen Thi Hoang Phuong HN ủng hộ

                 200,000

 

 

 

1/3/2017

Nguyen Truong Tue Nhu TP HCM và Hoang Quoc Thinh 488 Bạch Mai , HBT, HN ủng hộ

                 200,000

 

 

 

2/3/2017

Nguyen Ngoc Van HCM (500k) và Vo Thien Tuan Gia Lai ( 500k)

              1,000,000

 

 

 

3/3/2017

Le Thanh Hien 278 Truong Chinh HN và cá nhân ủng hộ

                 152,000

 

 

 

3/3/2017

Dang Trung Hai Ban QLDA điện hạt nhân  Ninh Thuận ủng hộ

                 200,000

 

 

 

3/3/2017

HA Ngoc Minh  Bui Thien My Long AN

                 200,000

 

 

 

5.6/3/2017

Huynh Thi Ngoc Loan HCM và cá nhân ủng hộ

                 201,000

 

 

 

5.6/3/2017

Le Nguyen Huyen Trang Dong Nai(200k) và Nguyen Ngoc Vân HCM (500k)ủng hộ

                 700,000

 

 

 

7/3/2017

Nguyen Quang Vu HN và cá nhân ủng hộ

              1,001,000

 

 

 

8/3/2016

AIA Life Insuran Co. LTD ủng hộ

       1,541,400,000

 

 

 

9/3/2017

Công CPTM SX XD Hưng Thịnh ủng hộ

          500,000,000

 

 

 

9/3/2017

Nguyen Vuong Duc Hieu HCM và cá nhân ủng hộ

                   52,000

 

 

 

10/3/2017

Nguyên Vuong Duc Hieu HCM ủng hộ

                   50,000

 

 

 

11/3/2017

Trinh Sơn Tùng 715a Chung Cư Gia Phu, p B Hung Hoa, Binh Tan, HCM và cá nhân ủng hộ

              1,002,001

 

 

 

13/3/2017

Tran Thu Hang HN ủng hộ

                 200,000

 

 

 

13/3/2017

Nguyen Vuong Duc Hieu HCM và cá nhân ủng hộ

                   54,000

 

 

 

14/3/2017

Trinh Van Dung và cac ca nhân ủng hộ

                 106,385

 

 

 

15/3/2017

Ha Ngoc Minh  Bui Thien My Long An và các cá nhân

                 218,628

 

 

 

16+17/3/2017

Phan Hoa, Nguyen Thu Hien 26/18 Pham Ngoc Thach, Đống Đa HN và cá nhân ủng hộ

                 201,000

 

 

 

18+20/3/2017

Bùi Ngọc Sang Khánh Hòa và cá nhân ủng hộ

                 102,002

 

 

 

21/3/2017

Ngô Việt Dũng và cá nhân ủng hộ

                 201,000

 

 

 

23/3/2017

Phan Mai Thuy Tu và các cá nhân ủng hộ

              1,008,199

 

 

 

25/3/2017

Lãi TK tiền gửi T3/2017

              1,663,857

 

 

 

25/3/2017

Vuong Xuan Duc ủng hộ

                 100,000

 

 

 

27/3/2017

Miso 92/122 Xô Viet Nghe Tinh ủng hộ

                 500,000

 

 

 

30/3/2017

Phan Anh Vũng Tàu (200k) và cá nhân (200k) ủng hộ

                 200,000

 

 

 

31/3/2017

Le Thị Ngân Yên Mi, Yên Mo, Ninh Bình ủng hộ

                 150,000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28/3/2017

Bà  Geraldine Kunstadter Mỹ ủng hộ trẻ em nghèo có HCKK  (5.000 USD)

 

                      5,000

 

 

 

Tổng cộng

       2,052,363,072

           113,675,000

                        -  

                            -   

 

Lũy kế:

     10,238,074,747

           113,675,000

                        -  

                            -  

 

Các tin khác
TK tiền Việt: 001.0.00.0000355
TK ngoại tệ: 001.0.37.0002165
Tại: Sở giao dịch ngân hàng
TMCP Ngoại thương Việt Nam
Scroll