en-US en-US

Danh sách thu tháng 5 năm 2016

Cập nhật: 08/06/2017 - 14:16
Xem lịch sử tin bài

DANH SÁCH THU THÁNG 5 NĂM 2017

 

SỐ

NỘI DUNG

TK

Kinh phí bằng tiền

Kinh phí bằng hiện vật

 

Trực tiếp

Trực tiếp

Gián tiếp

 

VNĐ

Ngoại tệ

Giá trị: VNĐ

Giá trị: VNĐ

 

01/05/2017

Hoang Quôc Thinh 488 Bach Mai - HN ủng hộ

111

             100,000

 

 

 

 

01/05/2017

Nguyen Vuong Duc Hieu 131. Đường 41. P Tân Quý. Q7. TP HCM

111

               50,000

 

 

 

 

02/05/2017

Cá nhân ủng hộ

112

               50,000

 

 

 

 

03/05/2017

Dang Trung Hai PECC2 ủng hộ

112

             400,000

 

 

 

 

03/05/2017

Le Thanh Hien 278 Truong Chinh. HN ủng hộ

112

             200,000

 

 

 

 

03/05/2017

Nguyen Quang Vu HN ủng hộ

112

           1,000,000

 

 

 

 

04/05/2017

Vo Thi Thao Trang 414/12 Huynh Van Banh P14.QPN. TPHCM ủng hộ

112

             200,000

 

 

 

 

05/05/2017

Baovietlife Corporation chuyển tiền

112

    1,126,390,000

 

 

 

 

06/05/2017

Nguyen Pham Anh Tai  443/40 Điện Biên Phủ và Phan Van Anh (100K) ủng hộ

112

             700,000

 

 

 

 

07/05/2017

Luong Chanh Phu 120/81 Tran Phu. Cai Khe. Q. NK. TP Cần Thơ

112

             200,000

 

 

 

 

08/05/2017

Nguyen Thi To Uyen Công ty FormosaTaffeta ủng hộ

112

           2,000,000

 

 

 

 

08/05/2017

Nguyen Dang ANh thôn 8. xã Thai Yen. Duc Tho. Ha Tinh ủng hộ

112

             300,000

 

 

 

 

08/05/2017

Nguyen Tuyet Hong Nhung và các cá nhân ủng hộ

112

             352,000

 

 

 

 

09/05/2017

Tran Anh Duc. số 44 ngach 1/44 Phan Dinh Giot. Ha Noi và cá nhân ủng hộ

112

             202,000

 

 

 

 

11/05/2017

Tran Thi Thu Hoai Ha Nam (100k) và Nguyen Thi Thuy Tram Đong Nai(200k) và cá nhân ủng hộ

112

             301,000

 

 

 

 

12/05/2017

Nguyen Thi Thu Hong Cầu Giấy - Hà Nội ủng hộ

112

             100,000

 

 

 

 

13/05/2017

Nguyen Vuong Duc Hieu HCM ủng hộ

112

               50,000

 

 

 

 

14/05/2017

Nguyen Hoang Huu ủng hộ

112

               50,000

 

 

 

 

15/05/2017

Nguyen Thi To Uyên công ty Formosa Taffeta ủng hộ

112

           2,000,000

 

 

 

 

15/05/2017

Ngo Minh Nguyet Hn ( 100k) và Nguyen Dinh Hai Bac Son. Ph Yen. Thai Nguyên (50k) ủng hộ

112

             150,000

 

 

 

 

16/05/2017

Công ty TNHH Sơn Toa VN tài trợ phần còn lại cho thỏa thuận 2016

112

       170,000,000

 

 

 

 

16/05/2017

Trần Nhật Duy 781/C6 Lê Hồng Phòng. F12. Q10. TPHCM ủng hộ

112

           1,000,000

 

 

 

 

17/05/2017

Công ty CP Tập đoàn Ruby ủng hộ quỹ chương trình ngày 4/5/2017

112

         75,000,000

 

 

 

 

17/05/2017

Phan Tri Thanh Tan Phu. TP HCM và cá nhân  ủng hộ

112

             104,000

 

 

 

 

17/05/2017

Dang Trung Hai PECC2 ủng hộ

112

             130,000

 

 

 

 

17/05/2017

Nguyen Xuan Bach HN ủng hộ

112

             500,000

 

 

 

 

19/05/2017

Nguyen Thi To Uyen công ty Fomosa  Tafeta ủng hộ

112

           2,000,000

 

 

 

 

21/05/2017

Bùi Thị Linh Quyên HN và cá nhân ủng hộ

112

             501,000

 

 

 

 

22/05/2017

Công ty CP Moji VN . Nguyễn Huy Tưởng HN ủng hộ

112

           1,000,000

 

 

 

 

22/05/2017

Le Thi Ngan Yen My. Yên Mô. Ninh Bình (150k) và các cá nhân ủng hộ

112

             453,556

 

 

 

 

23/05/2017

Dang Trung Hai Ban QLDA Điện hạt nhân Ninh Thuận và các cá nhân ủng hộ

112

             204,000

 

 

 

 

24/05/2017

Ngô Thị Bích Hợp CEO KID ủng hộ

112

           3,000,000

 

 

 

 

24/05/2017

Nông Thị Hồng Nhung - Công ty Trần Gia Phúc - CEO KID ủng hộ

112

           2,000,000

 

 

 

 

24/05/2017

Ông Ngô Lê Cương 93A. Đường 45. Phường Tân Quý. Q7. TP HCM ủng hộ

112

         77,000,000

 

 

 

 

24/05/2017

Lê Thế Hoang Nam và cá nhân ủng hộ

112

             206,555

 

 

 

 

25/05/2017

Lãi TK tiền gửi T5/2017

112

           1,875,184

 

 

 

 

25/05/2017

Công ty Nam Hương chuyển tiền ủng hộ

112

         50,000,000

 

 

 

 

25/05/2017

Tran Thi Hong Nam . Pham Thi Hoang Anh - CEO KID ủng hộ các bé trung tâm PHCN và TTBTXH

112

           2,000,000

 

 

 

 

25/05/2017

Nguyen Thi Doan Thuy - CEO KID ủng hộ trẻ em mồ côi và bại não

112

           2,000,000

 

 

 

 

25/05/2017

Công ty TNHH Thảo Nguyên ủng hộ

112

           3,000,000

 

 

 

 

25/05/2017

Nguyễn Thu Hồng ủng hộ

112

           4,000,000

 

 

 

 

25/05/2017

Nguyen Tien Phat Dat - CEO KID phat tâm cúng  Trường Sa

112

           3,000,000

 

 

 

 

26/05/2017

Tran Thu Mai - CEO KID tặng quà cho trẻ em mồ côi và bại não

112

           2,000,000

 

 

 

 

26/05/2017

Nguyễn Đức Anh. A16 Ngõ 17 Khu X1 Hoàng Ngọc Phách. Hà Nội

112

           1,000,000

 

 

 

 

26/05/2017

Lâm Tuyến. Bình Thạnh ủng hộ

112

             200,000

 

 

 

 

27/05/2017

Nguyen Thi To Uyên Công ty FOMOSA Taffeta

112

           3,000,000

 

 

 

 

27/05/2017

Vo Phuong Tam và Nguyen Thi Thy Phuong - CEO KID ủng hộ

112

           4,000,000

 

 

 

 

27/05/2017

Tran Thi Thu Thao. Xom Thuong. Uy No. Dong Anh. HN ủng hộ

112

             500,000

 

 

 

 

27/05/2017

Nguyen Ngoc Van HCM ủng hộ

112

             200,000

 

 

 

 

29/05/2017

Vu Thanh Hai. 98 đường Yên Phụ. Hà Nội ủng hộ

112

           1,000,000

 

 

 

 

29/05/2017

Bùi Đưc Hoa - CEO KID- Công ty Nam Hương ủng hộ

112

           4,000,000

 

 

 

 

29/05/2017

Công ty TNHH Pouyuen Viet  Nam ủng hộ

112

         50,000,000

 

 

 

 

30/05/2017

Nguyen Ho Quy - 36B Ngách 378/65 Thuy Khue. HN ủng hộ

112

             200,000

 

 

 

 

 

 

112

 

 

 

 

 

 

 

112

 

 

 

 

 

 

Tổng cộng

 

         1,599,869,295

                        -  

                        -  

                         -  

 

 

Lũy kế:

 

       13,820,048,935

       113,675,000

                        -  

                         -  

 

 

Các tin khác

TK tiền Việt: 001.0.00.0000355
TK ngoại tệ: 001.0.37.0002165
Tại: Sở giao dịch ngân hàng
TMCP Ngoại thương Việt Nam
Scroll