logo-left-top.png

Cơ cấu tổ chức


HỘI ĐỒNG BẢO TRỢ QUỸ BẢO TRỢ TRẺ EM VIỆT NAM

Thường trực Hội đồng Bảo trợ Quỹ BTTEVN gồm 3 thành viên:

1 -  Bà Võ Thị Ánh Xuân, Phó Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam - Chủ tịch Hội đồng Bảo trợ;

2 -  Ông Đào Ngọc Dung, Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội - Phó Chủ tịch Hội đồng;

3 -  Bà Nguyễn Thị Hà, Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội - Ủy viên thường trực;

Ủy viên Hội đồng bảo trợ gồm 19 thành viên:

1 - Bà Phan Thị Kim Oanh - Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước;

2 - Bà Ngô Thị Minh - Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

3 - Ông Triệu Văn Cường -  Thứ trưởng Bộ Nội vụ;

4 - Ông Hà Kim Ngọc - Thứ trưởng Bộ Ngoại giao;

5 - Bà Trịnh Thị Thủy - Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

6 - Ông Nguyễn Ngọc Lương - Bí thư Trung ương ĐTNCSHCM, Chủ tịch Hội ĐĐ TW;

7 - Ông Nguyễn Trường Sơn - Thứ trưởng Bộ Y tế;

8 - Ông Đào Minh Tú - Phó Thống đốc Ngân hàng nhà nước Việt Nam;

9 - Bà Nguyễn Thị Thu Hiền - Phó Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam;

10-Ông Phạm Văn Thanh - Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam;

11-Ông Hồng Quang - Chủ tịch Công đoàn Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam;

12-Ông Võ Thành Hưng - Thứ trưởng Bộ Tài chính;

13-Bà Nguyễn Jacqueline Tiên Thảo Hồng - Giám đốc Quỹ vì Cộng đồng IPP;

14-AHLĐ Lê Văn Kiểm - Chủ tịch HĐQT Công ty CP Golf Long Thanh;

15-Ông Cao Minh Sơn - Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Tài chính Đất Việt;

16-Ông Nguyễn Văn Thân - Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt nam;

17-Bà Nguyễn Thị Bảo Hiền - Tổng GĐ Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ Hiền Lê;

18-AHLĐ Trần Cẩm Nhung - Phó Chủ tịch HĐQT Công ty CP đầu tư và KD Golf Long Thành;

19-Ông Hoàng Văn Tiến, nguyên Giám đốc Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam - Ủy viên, kiêm Thư ký Hội đồng.