logo-left-top.png

Tổng kết dự án “Hỗ trợ trẻ em lang thang và nguy cơ bỏ học đi lang thang”

21/10/2020
Ngày 20/12/2019, tại Hà Nội, Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam đã tổ chức Hội thảo tổng kết dự án “Hỗ trợ trẻ em lang thang và có nguy cơ bỏ học đi lang thang”. Tham dự chủ trì có đồng chí Hoàng Văn Tiến - Giám đốc Quỹ BTTEVN, Ban Giám đốc, các Trưởng, phụ trách các Phòng của Quỹ BTTEVN, đại diện Cục Trẻ em, Trung tâm PHCN và trợ giúp trẻ tàn tật, Trung tâm phục hồi chức năng người khuyết tật Thụy An, các đại biểu từ Quỹ BTTE 05 tỉnh, thành trong phạm vi của dự án cùng các cơ quan thông tấn, báo chí.

Dự án “Hỗ trợ trẻ em lang thang và có nguy cơ bỏ học đi lang thang” được hỗ trợ từ nguồn vốn được lấy từ số kinh phí còn dư của Dự án Hỗ trợ trẻ em lang thang do Ủy ban Châu Âu viện trợ không hoàn lại trong các giai đoạn từ năm 2004 - 2007 (Pha I), từ năm 2009 - 2012 (Pha II) với tổng kinh phí hơn 4,8 tỷ đồng cho các nội dung: Đánh giá kết quả tác động của dự Hỗ trợ trẻ em lang thang – Pha II; Hỗ trợ trẻ em lang thang hồi gia và trẻ em nguy cơ bỏ học tiếp tục được học tập; Truyền thông giáo dục và vận động xã hội; Hội thảo đánh giá kết quả thực hiện.

Toàn cảnh hội thảo tổng kết dự án trẻ em lang thang

Sau thời gian thực hiện dự án, kết quả đã đạt được: 
Đánh giá kết quả quản lý, sử dụng vốn vay quay vòng (đã được thực hiện trong Dự án Hỗ trợ trẻ em lang thang - pha II) và đưa ra bài học kinh nghiệm về mô hình can thiệp của dự án làm cơ sở triển khai thực hiện các hoạt động tiếp theo để giảm thiểu trẻ em lang thang trong cả nước; 
Từ năm 2017 - 2019, Quỹ BTTE Việt Nam đã phối hợp với Quỹ BTTE 05 tỉnh là địa bàn trọng điểm (trong 10 tỉnh, thành phố của Pha II) và 02 trung tâm thuộc Bộ LĐTBXH (Trung tâm PHCN và trợ giúp trẻ em tàn tật, Trung tâm phục hồi chức năng người khuyết tật Thụy An) được lựa chọn triển khai thực hiện hoạt động hỗ trợ trẻ em lang thang và nguy cơ bỏ học đi lang thang, giúp gia đình có trẻ em có hoàn cảnh khó khăn ổn định cuộc sống, cung cấp điều kiện học tập đồ dùng học tập, xe đạp và các nguồn lực khác từ kinh phí của địa phương... để trẻ em được tới trường. Trong thời gian qua để xác định chính xác 1.000 trẻ em nhận hỗ trợ, Quỹ BTTE Việt Nam đã phối hợp với 05 tỉnh thực hiện hoạt động khảo sát, rà soát và xác định những trẻ em nguy cơ bỏ học mới phát sinh. Việc quản lý trẻ em được theo dõi qua hoạt động hỗ trợ trẻ em tại cộng đồng thông qua hình thức sinh hoạt Câu lạc bộ Quyền trẻ em và có cộng tác viên tại xã theo dõi để kịp thời hỗ trợ; 

ông Hoàng Văn Tiến - GĐ Quỹ BTTEVN phái biểu khai mạc Hội thảo

Cùng với hoạt động chung về công tác bảo vệ, chăm sóc, Dự án Hỗ trợ trẻ em lang thang và nguy cơ bỏ học đi lang thang đã tổ chức lồng ghép các hoạt động truyền thông về dự án tại cộng đồng, phối hợp với các cơ quan thông tấn báo, đài ở Trung ương và địa phương tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho người dân và giới thiệu về mục tiêu hỗ trợ trẻ em của dự án. Tính đến tháng 8/2019 được người dân và cộng đồng hưởng ứng nên các hoạt động truyền thông của dự án đã cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu văn kiện dự án đề ra. Đã vận động hồi gia và xóa bỏ tình trạng trẻ em nguy cơ cao bỏ học đi lang thang kiếm sống và ngăn ngừa giảm thiểu đáng kể số trẻ em có hoàn cảnh khó khăn có nguy cơ bỏ học. Đặc biệt là mô hình CLB Quyền trẻ em đã được chia sẻ và hướng dẫn triển khai tại các xã, phường thị trấn nơi có hệ thống của Quỹ BTTE Việt Nam. Đây là hoạt động được trẻ em và người dân đánh giá cao vì mang lại sân chơi bổ ích cho trẻ em tại cộng đồng

GĐ Quỹ BTTEVN báo cáo tổng kết dự án trẻ em lang thang  

Tại Hội thảo, sau khi lãnh đạo Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam đọc các báo cáo tổng kết khảo sát vốn vay “Dự án hỗ trợ trẻ em lang thang” và báo cáo tổng kết “Hỗ trợ trẻ em lang thang và nguy cơ bỏ học đi lang thang”, các đại biểu đã có những tham luận về vấn đề trẻ em lang thang ở Việt Nam hiện nay. Những đánh giá khách quan về dự án của những người trực tiếp tham gia triển khai dự án tại địa phương được lãnh đạo Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam tiếp thu đồng thời rút kinh nghiệm để triển khai các dự án hỗ trợ trẻ em có hiệu quả cao nhất.

ông Đinh Tiến Hải - PGĐ Quỹ BTTEVN báo cáo đánh giá vốn vay dự án TELT pha II

Đại biểu tham luận tại Hội thảo

Từ khi thành lập đến nay, với phương châm hoạt động TẬN TÂM – MINH BẠCH – KỊP THỜI – CÙNG THAM GIA, Quỹ Bảo trợ trẻ em các cấp đã vận động được hơn 6.800 tỷ đồng, giúp  trên 32 triệu lượt trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt. Các hoạt động của Quỹ BTTEVN nhằm góp phần cùng ngân sách nhà nước hỗ trợ thực hiện Công ước Quốc tế về Quyền trẻ em… Với những kết quả đã đạt được, Quỹ BTTEVN xứng đáng với những phần thưởng cao quý của Đảng, Chính phủ trao tặng như Huân chương Lao động hạng Ba, hạng Hai, hạng Nhất; Cờ Thi đua Chính phủ; Bằng khen  của Thủ tướng Chính phủ…
Tuy nhiên, hiện nay trong tổng số gần 26 triệu trẻ em (dưới 16 tuổi) trên cả nước, vẫn còn gần 2,8 triệu trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, mồ côi, tàn tật, lang thang, lao động sớm… và hơn 2 triệu trẻ em có nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt (trẻ em nghèo, trẻ em bị buôn bán, bắt cóc và bị lạm dụng tình dục…) cần có sự quan tâm hơn nữa của Đảng, Nhà nước và sự chung tay góp sức của cả cộng đồng, giúp các em ổn định cuộc sống, vươn lên để trở thành những công dân có ích cho đất nước.