logo-left-top.png

DANH SÁCH TÀI TRỢ THÁNG 03/2022

31/03/2022
Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam xin chân thanh cảm ơn các cá nhân, đơn vị đã hỗ trợ cho trẻ em Việt Nam có hoàn cảnh đặc biệt, khó khăn.
STT NỘI DUNG Số tiền
VNĐ Ngoại tệ
1 Nguyen Thanh Phi 40,000,000  
2 Tieu Hanh Hoa cua Santa va Luu Vu 45,171,391  
3 Công ty TNHH GPAY Network Việt Nam 359,558,000  
4 Công ty cổ phần Acecook 1,997,000,000  
5 Văn phòng chính phủ 50,000,000  
6 Le Thi Hoai Thuong 20,000,000  
7 Công đoàn cơ quan Ngân hàng nhà nước trung ương 300,000,000  
9 Các nhân ủng hộ 118,634,282