logo-left-top.png

DANH SÁCH TÀI TRỢ THÁNG 4/2022

30/04/2022
Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam xin chân thanh cảm ơn các cá nhân, đơn vị đã hỗ trợ cho trẻ em Việt Nam có hoàn cảnh đặc biệt, khó khăn.
STT NỘI DUNG Số tiền
VNĐ Ngoại tệ
1 Nguyen Thị Kieu Trang 5,000,000  
2 Nguyen Thị Hong Nguyen 10,000,000  
3 Công ty Minh Đức 200,000,000  
4 Trường TH Đoàn Thị Điểm 50,000,000  
5 Công ty Cổ phần Acecook Việt Nam 647,000,000  
6 Cao Minh Sơn 400,000,000  
7 Vietinbank 2,000,000,000  
8 Công ty cổ phần giáo dục Yola 180,000,000  
9 Quỹ từ thiện Kim Oanh 300,000,000  
10 Các cá nhân ủng hộ 99,028,999