logo-left-top.png

DANH SÁCH THU THÁNG 11 NĂM 2019

13/10/2020
DANH SÁCH THU THÁNG 11 NĂM 2019
NGÀY SỐ NỘI DUNG TK Kinh Phí Bằng Tiền
Trực tiếp
VNĐ Ngoại tệ
04/11 282 Hoang Thi mai Van , 2308-25T2 CC N05 KDT Dong Nam Tran Duy Hung, Cau Giay 112 1.000.000  
05/11 283 Nguyen Thi Thuy Linh 108/11/2 Cong Hoa, Phuong 4, Q Tan Binh, TP HCM 112 1.000.000  
05/11 283 Nguyen Manh Hung 556/8/20 Nguyen An Ninh VT 112 500.000  
05/11 284 Dang Le Xuan Phuong 86 Suong Nguyet Anh , K4, P2, Sóc Trăng 112 1.000.000  
06/11 284 Nguyen Quang Vu E3, P506 khuu TT Vĩnh Hồ Thái Thịnh, HN 112 500.000  
06/11 285 Nguyen Pham Anh Tai 112 500.000  
07/11 289 Le Van Bang, Công ty CP Vinh Hoan, Đồng Tháp 112 400.000  
11/11 291 Jasmin Tonkin 112 39.371.000  
13/11 292 Ha Duy Thien, P510 TT Bo Vat Tu, ngo 189/6 Giang Vo, HN 112 1.000.000  
14/11 292 Quỹ Thoi bao Kinh te Sai Gòn 112 100.000.000  
19/11 297 Le Ngoc Thuy Vi , HCM 112 300.000  
20/11 298 Nguyen Nhu Trang, 270/14 Nguyen Xi, P13, Binh Thanh, HCM 112 1.500.000  
20/11 298 Công ty TNHH Bao hiem Nhan Tho AIA ( VN) 112 35.000.000  
21/11 299 Công ty Sơn Toa 112 50.000.000  
25/11 302 Trường Tiểu học Đoàn Thị Điểm 112 150.000.000  
25/11 302 Lãi TK tiền gửi T11/2019 112 1.262.821  
26/11 303 Vu Thuy Trang, HA Noi 112 500.000  
28/11 305 Miso ủng hộ + cá nhân 112 1.000.000  
28/11 305 Cá nhan ủng hộ 112 1.000.000  
    Các cá nhân ủng hộ giấu tên 112 5.294.000  
    Tổng cộng   391.127.821 -
    Lũy kế:   83.594.469.287 171.310.000
Tổng hợp