logo-left-top.png

DANH SÁCH TÀI TRỢ THÁNG 1 NĂM 2023

28/02/2023
Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam xin chân thành cảm ơn các cá nhân, đơn vị đã hỗ trợ cho trẻ em Việt Nam có hoàn cảnh đặc biêt, khó khăn

STT

NỘI DUNG

SỐ TIỀN

(VNĐ)

1

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn – Hà Nội

1.800.000.000

2

Công ty Cổ phần Tôn Đông Á

113.550.000

3

Tổng Công ty Bảo Việt Nhân thọ

758.975.000

4

Dinh Hai Ly

20.000.000

5

Các cá nhân ủng hộ

167.834.285