logo-left-top.png

DANH SÁCH TÀI TRỢ THÁNG 7 NĂM 2022

30/08/2022

STT NỘI DUNG SỐ TIỀN
VNĐ NGOẠI TỆ
1 Công ty cổ phần Western Pacific 50,000,000  
2 Công ty Newtatco 100,000,000  
3 Công ty Bảo Hưng 100,000,000  
4 Công ty cổ phần đầu tư và phát triển Phú Hưng 50,000,000  
5 Công ty cổ phần đầu tư và phát triển bất động sản Khải Hưng 100,000,000  
6 Quỹ tương trợ dầu khí - Tập đoàn dầu khí Việt Nam 500,000,000  
7 Công ty cổ phần xây dựng Tân Lộc 30,000,000  
8 Công ty cổ phần tập đoàn Meey Land 50,000,000  
9 Công đoàn Bộ Kế hoạch và Đầu tư 110,000,000  
10 Công ty cổ phần khoáng sản & xây dựng Bình Dương 50,000,000  
11 Ngân hàng TMCP Sacombank 200,000,000  
12 Công ty cổ phần thương mại Citicom 50,000,000  
13 Công ty cổ phần Acecook Việt Nam 647,000,000  
14 Công ty kết nối nhân tài Talent Net Corporation 50,000,000  
15 Công ty cổ phần gỗ An Cường 500,000,000  
16 Công ty bảo hiểm Nhân thọ Generali Việt Nam 190,874,896  
17 Cá nhân ủng hộ 128,639,745