logo-left-top.png

DANH SÁCH TÀI TRỢ THÁNG 8 NĂM 2022

31/08/2022
Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam xin chân thành cảm ơn các cá nhân, đơn vị đã hỗ trợ cho trẻ em Việt Nam có hoàn cảnh đặc biệt, khó khăn.
STT NỘI DUNG SỐ TIỀN
VNĐ NGOẠI TỆ
1 Công ty CPTM Thái Hưng 50,000,000  
2 Công đoàn Điện lực Việt Nam 500,000,000  
3 Quỹ từ thiện PNJ 200,000,000  
4 Công ty CP điện ảnh Daylight 40,000,000  
5 Công ty TNHH BHNT Dai-ich Việt Nam 350,000,000  
6 Công ty TNHH BHNT Generali Việt Nam 1,866,056,159  
7 Công ty TNHH Việt Khôi Sáng Tạo 200,000,000  
8 Tieu Hanh Hoa của Santa và Luu Vu tại Viet Nam 29,500,000  
9 Công đoàn Bộ Ngoại 100,000,000  
10 LuxcomSports LuxcomCup 200,000,000  
11 Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam 2,000,000,000  
12 Công ty TNHH BHNT AIA Việt Nam 499,997,800  
13 Cá nhân ủng hộ 188,424,775