logo-left-top.png

DANH SÁCH TÀI TRỢ THÁNG 5/2022

31/05/2022
Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam xin chân thanh cảm ơn các cá nhân, đơn vị đã hỗ trợ cho trẻ em Việt Nam có hoàn cảnh đặc biệt, khó khăn.
STT NỘI DUNG Số tiền
VNĐ Ngoại tệ
1 Hội VNED 105,000,000  
2 Tổng công ty Bảo Việt Nhân Thọ 1,225,000,000  
3 Công ty TNHHTMDV Hiền Lê 200,000,000  
4 Công ty cổ phần Acecook Việt Nam 647,000,000  
5 Bà Ngô Thị Mại 10,000,000  
6 Bà Lưu Thị Thanh Sơn 20,000,000  
7 Lớp cấp phòng 01.2022 Kiểm toán nhà nước 17,000,000  
8 Các cá nhân ủng hộ 148,054,783