logo-left-top.png

DANH SÁCH TÀI TRỢ THÁNG 6/2022

30/06/2022
Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam xin chân thanh cảm ơn các cá nhân, đơn vị đã hỗ trợ cho trẻ em Việt Nam có hoàn cảnh đặc biệt, khó khăn.
STT NỘI DUNG  Số tiền
VNĐ Ngoại tệ
1 Công ty TNHH bảo hiểm nhân thọ AIA Viet Nam 1,849,997,800  
3 Quỹ Từ thiện Kim Oanh 170,000,000  
4 Hội VNED 90,000,000  
5 Công ty cổ phần Acecook Việt Nam 647,000,000  
6 Tập đoàn công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel) 700,000,000  
7 Công ty cổ phần đầu tư và kinh doanh Golf Long Thành 12,000,000,000  
8 Công ty cổ phần Lũng Lô 3 50,000,000  
9 Công ty cổ phần đầu tư Alphanam 100,000,000  
10 Công ty cổ phần đầu tư BDS STC Golden Land 50,000,000  
11 Hiệp hội môi giới BDS 23,000,000  
12 Công ty cổ phần tập đoàn Phú Mỹ 50,000,000  
13 Công ty cổ phần công nghệ tài chính Encapital 200,000,000  
14 Công ty cổ phần Xuất khẩu Lao động Thương mại và Du lịch 50,000,000  
15 Tổng công ty GAET/ PHAN TIEN THO 50,000,000  
16 Tập đoàn Geleximco - Công ty cổ phần Geleximco Group Joint Stock 100,000,000  
17 Công ty Bảo hiểm Nhân Thọ Generali Việt Nam 359,459,766  
18 Các cá nhân ủng hộ 148,934,558  
19 Sunny Medical Foundation   328,718,300.75