logo-left-top.png

DANH SÁCH TÀI TRỢ THÁNG 02 NĂM 2023

20/03/2023
Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam xin chân thành cảm ơn các cá nhân, đơn vị đã hỗ trơ cho trẻ em Việt Nam có hoàn cảnh đặc biệt, khó khăn

DANH SÁCH TÀI TRỢ THÁNG 02 NĂM 2023

 

STT

NỘI DUNG

SỐ TIỀN

(VNĐ)

1

Hội VNED

149.500000

2

Trường TH Đoàn Thị Điểm

100.000.000

3

Ngân hàng TNHH Một thành viên SHINHAN Việt Nam

1.000.000.000

4

Công ty TNHH GPAY Network Việt Nam

276.230.000

5

Công ty TNHH GRAB

1.423.770.000

6

Các cá nhân ủng hộ

144.027.880