logo-left-top.png

DANH SÁCH TÀI TRỢ THÁNG 10 NĂM 2022

31/10/2022
Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam xin chân thành cảm ơn các cá nhân, đơn vị đã hỗ trợ cho trẻ em Việt Nam có hoàn cảnh đặc biệt, khó khăn
STT                                                    NỘI DUNG SỐ TIỀN
       VNĐ      Ngoại tệ
1 Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Generali Việt Nam 1,247,340,000  
2 Bà Trần Thị Minh 15,000,000  
3 Quỹ Hy Vọng 240,000,000  
4 Quỹ hỗ trợ cộng đồng Đinh Thiện Lý 150,000,000  
5 Các cá nhân ủng hộ 179,392,111