logo-left-top.png

DANH SÁCH TÀI TRỢ THÁNG 02/2022

28/02/2022
Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam xin chân thanh cảm ơn các cá nhân, đơn vị đã hỗ trợ cho trẻ em Việt Nam có hoàn cảnh đặc biệt, khó khăn.
STT Nội Dung Số tiền
VNĐ Ngoại tệ
1 Ngân hàng Nông Nghiệp và Phát triển nông thôn 2,000,000,000  
2 Công ty CPDTXD&TM Kiên Giang 68 100,000,000  
3 Le Minh Chau - Nguyen Thi Bao Hien 50,000,000  
4 Công ty cổ phần Giáo dục Yola 180,000,000  
5 Công ty cổ phần Acecook Viet Nam 649,000,000  
6 Hội VNED 150,000,000  
7 Công ty TNHH GPAY Netwwork Việt Nam 540,442,000  
8 Các cá nhân ủng hộ 110,343,624