logo-left-top.png

Danh sách tài trợ tháng 11/2022

01/12/2022
Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam xin chân thành cảm ơn các cá nhân, đơn vị đã hỗ trợ cho trẻ em Việt Nam có hoàn cảnh đặc biệt, khó khăn.