logo-left-top.png

Danh sách thu tháng 12 năm 2019

13/10/2020
DANH SÁCH THU THÁNG 12 NĂM 2019 CỦA QUỸ BẢO TRỢ TRẺ EM VIỆT NAM
NGÀY SỐ NỘI DUNG TK Kinh phí bằng tiền
Trực tiếp
VNĐ Ngoại tệ
31/12/2019 73 Nguyen Mau Uyen Thanh, số 38, Ngõ 165, Phố Thái Hà, Hà Nội 111 1.000.000  
03/12/2019 310 Nguyen Lam Minh Quan, 50/3 dường số 5, P 17, Gò Vấp, HCM 112 1.000.000  
06/12/2019 313 Nguyen Quang Vu, E3 P506, Khu TT Vinh Hồ, Thai Thinh, HN 112 500.000  
10/12/2019 317 VNED ủng hộ học bổng 112 188.500.000  
13/12/2019 320 Công ty TNHH BHNT AIA ( VN) 112 66.500.000  
17/12/2019 322 Dang Trung Hai, Công ty CP tư vấn xây dựng điện 2 và cá nhan 112 800.000  
20/12/2019 325 Công ty TNHH XNK Liên Thái Bình Dương 112 3.000.000.000  
23/12/2019 327 VNED ủng hộ học bổng 112 100.750.000  
23/12/2019 327 Lãi TK Hợp đồng tài chính 112 31.906.247  
25/12/2019 329 Do Thi Xuan Huong , TP HCM 112 1.000.000  
25/12/2019 329 Công ty CP Dược phẩm dược liêu Pharmedic 112 3.000.000  
26/12/2019 330 Trinh Thu Hang, Quang Ninh và cá nhân 112 500.000  
27/12/2019 331 Dang Trung Hai, Công ty CP tư vấn xây dựng điện 2 và cá nhan 112 400.000  
27/12/2019 331 Tổ chức Tre Việt 112 100.000.000  
29/12/2019 333 Tran Hong Anh, 86 tan Đa P11, Q5, TPHCM và cá nhan 112 450.000  
29/12/2019 334 Vu Thuy Trang 112 1.000.000  
30/12/2019 334 Lãi TK HĐ Tài chính từ 23/12 đến 30/12   318.744  
30/12/2019 335 Lãi TK tiền gửi 112 723.205  
31/12/2019 335 Công ty BH Nhân Việt Nhân thọ 112 1.484.000.000  
    Các cá nhân ủng hộ giấu tên 112 2.459.445  
    Tổng cộng   4.984.807.641 -

 

 

 

Lũy kế:

Tổng thu năm 2019

 

88.477.841.928

89.359.151.928

171.310.000

Tổng hợp