logo-left-top.png

DANH SÁCH TÀI TRỢ THÁNG 01/2022

31/01/2022
Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam xin chân thanh cảm ơn các cá nhân, đơn vị đã hỗ trợ cho trẻ em Việt Nam có hoàn cảnh đặc biệt, khó khăn.
STT Nội dung Số tiền
VNĐ Ngoại tệ
1 Công ty cổ phần Tôn Đông Á 200,000,000  
2 Công ty cổ phần Quốc tế nhân lực xanh 1,000,000,000  
3 Dinh Hong Anh 20,000,000  
4 Hành trình kết nối yêu thương 50,000,000  
5 Ngân hàng TMCP Sài Gòn Hà Nội 5,000,000,000  
6 Công ty cổ phần Nhôm Việt Dũng 200,000,000  
7 Gia đình Le Minh Hung 100,000,000  
8 Công ty cổ phần tập đoàn Gelex 300,000,000  
9 Ngân hàng TMCP Quân đội 100,000,000  
10 Nguyen Ngoc Duong 10,000,000  
11 Công ty CP Công nghệ Xây dựng 200,000,000  
13 Power Copporation Hochiminh City 100,000,000  
14 Công ty TNHH bảo hiểm nhân thọ AIA Viet Nam 1,895,100,000  
15 Tập đoàn xăng dầu Việt Nam 500,000,000  
16 Bảo Việt Nhân Thọ 370,475,000  
17 Ngân hàng TNHH 1TV Shinhan Viet Nam 1,000,000,000  
18 Nguyen Thi Phuong Thao 17,000,000  
19 Hoang Ha 20,017,800  
20 Tran Thi Tam 10,000,000  
21 Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn 10,000,000  
22 Nguyen Thanh Phi 20,000,000  
23 MN Kitten 17,945,000  
24 Các cá nhân ủng hộ 135,165,193