logo-left-top.png

PHÓ CHỦ TỊCH NƯỚC VÕ THỊ ÁNH XUÂN LÀM VIỆC VỚI QUỸ BTTEVN

23/04/2021
Ngày 22//4/2021, tại Phủ Chủ tịch, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã có buổi làm việc với Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam để nghe báo cáo về các hoạt động và kết quả thực hiện nhiệm vụ của Hội đồng Bảo trợ Quỹ BTTEVN giai đoạn 2016 – 2021.

Phó Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam Võ Thị Ánh Xuân làm việc với Ban Giám đốc Quỹ BTTEVN 

Tham gia buổi làm việc với Phó Chủ tịch nước có ông Nguyễn Tiến Dũng -  trợ lý Phó Chủ tịch nước, Ban Giám đốc Quỹ BTTEVN.

Sau khi nghe báo cáo về các hoạt động và kết quả thực hiện nhiệm vụ của Hội đồng Bảo trợ Quỹ BTTEVN giai đoạn 2016 – 2021, những thuận lợi và một số khó khăn trong quá trình thực hiện, và những kiến nghị của Ban Giám đốc Quỹ BTTEVN, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân ghi nhận tình cảm của cán bộ Quỹ BTTEVN các thế hệ đã dành cho trẻ em Việt Nam, đánh giá cao về những kết quả đã đạt được trong giai đoạn 2016 – 2021 mà Hội đồng Bảo trợ và Quỹ BTTEVN đã thực hiện, đặc biệt công tác vận động nguồn lực và hỗ trợ trẻ em. Đồng thời, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân cũng đã nhận lời làm Chủ tịch HĐBT Quỹ BTTEVN. Và giao Quỹ BTTEVN sớm tổ chức Lễ chuyển giao chức danh Chủ tịch Hội đồng Bảo trợ trong thời gian tới.

Ban Giám đốc Quỹ BTTEVN tặng hoa và chụp ảnh cùng Phó Chủ tịch nước

Phó Chủ tịch nước cũng chia sẻ một số khó khăn, bất cập hiện nay của Quỹ BTTEVN và Quỹ BTTE các cấp trong thời gian qua như: thay đổi về tổ chức bộ máy, kết quả hoạt động của một số thành viên HĐBT… đó là những khó khăn khách quan, và mong muốn Quỹ BTTEVN cũng như hệ thống Quỹ các cấp sẽ vượt qua những khó khăn đó để tập trung tốt nhiệm vụ hỗ trợ cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, khó khăn trên cả nước. Phó Chủ tịch nước khẳng định sẵn sàng tham gia các chương trình, sự kiện của Quỹ BTTEVN tổ chức khi chưa nhận bàn giao với cương vị Phó Chủ tịch nước. Đồng thời cũng đề nghị Quỹ BTTEVN cần nghiên cứu, tham mưu về mục tiêu, đối tượng, tầm vóc và phương châm hoạt động mới bằng việc xây dựng những kế hoạch dài hơi hơn nữa, có tầm nhìn xa hơn và tập trung vào những vấn đề cụ thể. Cần xây dựng chiến lược dài hạn hỗ trợ thực hiện mục tiêu chăm sóc bảo vệ trẻ em Việt Nam./.