logo-left-top.png

Hội nghị cán bộ, công chức năm 2020 và triển khai kế nhiệm vụ năm 2021

03/02/2021
Sáng ngày 13/01/2021, Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức năm 2020 và triển khai kế nhiệm vụ năm 2021. Đồng chí Hoàng Văn Tiến, Giám đốc Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam chủ trì Hội nghị.

Theo báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2020 tại Hội nghị như sau: Kế hoạch năm 2020 giao 120 tỷ đồng, kế hoạch điều chỉnh 90 tỷ đồng. Kết quả, năm 2020 đã vận động được 91,284 tỷ đồng đạt 102,02% kế hoạch và bằng 71,2% kết quả thực hiện năm 2019 (năm 2019 kết quả đạt 128,2 tỷ đồng) do năm 2020 dịch bệnh Covid 19 đã làm cho các nhà tài trợ rơi vào tình cảnh khó khăn trong sản xuất kinh doanh, điều này đã ảnh hưởng rất nhiều đến vận động. Số trẻ em nhận hỗ trợ 134.300 lượt, đạt 119,2% so với kế hoạch năm 2020 và bằng 104,9 % so với kết quả thực hiện năm 2019 (năm 2019 kết quả đạt 128.007 lượt). Tổng giá trị hỗ trợ 80.555.000.000 đồng, bằng 71,3% so với năm 2019 (năm 2019 đã hỗ trợ 113.000.000.000 đồng).

 

Về công tác Hỗ trợ trẻ em: Số lượt trẻ em nhận hỗ trợ là 128.007 lượt trẻ em, đạt 116,2% kế hoạch 2019 và bằng 122,1 % so với kết quả thực hiện năm 2018 (năm 2018 kết quả đạt 104.875 lượt trẻ em). Tổng giá trị hỗ trợ 113.006.416.000 đồng,đạt 102,7% kế hoạch năm 2019 và bằng 140,24% so với năm 2018 (năm 2018 đã hỗ trợ 80.579.126.000 đồng).

Năm 2020, Quỹ Bảo trợ trẻ em vinh dự được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu Anh hùng lao động thời kỳ đổi mới.

 

Về phương hướng nhiệm vụ năm 2020, Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam phấn đấu vận động nguồn lực đạt 90 tỷ đồng, hỗ trợ trực tiếp cho 110.000 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, khó khăn được hỗ trợ theo các nhóm quyền.

 

Từ khi thành lập đến nay, với phương châm hoạt động TẬN TÂM – MINH BẠCH – KỊP THỜI – CÙNG THAM GIA, sau gần 30 năm hoạt động, Quỹ Bảo trợ trẻ em các cấp đã vận động được hơn 7.200 tỷ đồng, giúp  trên 33 triệu lượt trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt. Các hoạt động của Quỹ BTTEVN nhằm góp phần cùng ngân sách nhà nước hỗ trợ thực hiện Công ước Quốc tế về Quyền trẻ em… Với những kết quả đã đạt được, Quỹ BTTEVN xứng đáng với danh hiệu Anh hùng lao động thời kỳ đổi mới và những phần thưởng cao quý của Đảng, Chính phủ trao tặng như Huân chương Lao động hạng Ba, hạng Hai, hạng Nhất; Cờ Thi đua Chính phủ; Bằng khen  của Thủ tướng Chính phủ… Tuy nhiên, hiện nay trong tổng số gần 26 triệu trẻ em (dưới 16 tuổi) trên cả nước, vẫn còn gần 2,8 triệu trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, mồ côi, tàn tật, lang thang, lao động sớm… và hơn 2 triệu trẻ em có nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt (trẻ em nghèo, trẻ em bị buôn bán, bắt cóc và bị lạm dụng tình dục…) cần có sự quan tâm hơn nữa của Đảng, Nhà nước và sự chung tay góp sức của cả cộng đồng, giúp các em ổn định cuộc sống, vươn lên để trở thành những công dân có ích cho đất nước.