logo-left-top.png

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân làm việc với Quỹ BTTEVN tại Phủ Chủ tịch

16/08/2021
Ngày 13/8/2021, tại Phủ Chủ tịch, Phó Chủ tịch nước CHXHCNVN Võ Thị Ánh Xuân làm việc với Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam (Quỹ BTTEVN) về các hoạt động của Quỹ BTTEVN. Cùng dự buổi làm việc có Phó Chủ nhiệm Phan Thị Kim Oanh đại diện Văn phòng chủ tịch nước (VPCTN); đồng chí Nguyễn Dũng Tiến trợ lý Phó Chủ tịch nước; thứ trưởng Nguyễn Thị Hà đại diện Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (Bộ LĐTBXH).

Giám đốc Quỹ BTTEVN đã báo cáo về các hoạt động và kết quả thực hiện nhiệm vụ 07 tháng đầu năm, phương hướng hoạt động những tháng còn lại năm 2021 và dự kiến kế hoạch năm 2022. Trong đó, Quỹ BTTEVN đã khắc phục những khó khăn của ảnh hưởng dịch bệnh và tình hình sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống Quỹ BTTE, cố gắng, nỗ lực để thực hiện tốt công tác vận động nguồn lực cũng như hỗ trợ trẻ em, đặc biệt là hỗ trợ trẻ em bị ảnh hưởng dịch bệnh COVID-19. Sau khi nghe báo cáo và ý kiến phát biểu, đề xuất bổ sung của các đồng chí Phó Giám đốc Quỹ, các đại biểu đã trao đổi, thảo luận và phát biểu ý kiến về các hoạt động của Quỹ BTTEVN và hoạt động của HĐBT.

Phó Chủ tịch nước hoan nghênh, đánh giá cao sự lãnh đạo chỉ đạo của lãnh đạo Bộ LĐTBXH đối với các hoạt động của Quỹ BTTEVN, sự chủ động tích cực của lãnh đạo và tập thể cán bộ Quỹ BTTEVN trong việc tham mưu, triển khai thực hiện các hoạt động vận động nguồn lực và hỗ trợ trẻ em đạt kết quả tốt trong điều kiện dịch bệnh COVID 19 hết sức khó khăn, trong thời gian chuyển giao, kiện toàn Hội đồng Bảo trợ (HĐBT) không bị ảnh hưởng, gián đoạn. Bằng tình cảm của mình đối với trẻ em và trách nhiệm của Phó Chủ tịch nước với công tác trẻ em, đồng thời để tiếp nối truyền thống và thành quả của các Phó Chủ tịch nước tiền nhiệm trong vai trò chủ tịch HĐBT Quỹ BTTEVN – Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân khẳng định sẽ tiếp tục kế thừa và phát huy vai trò lãnh đạo HĐBT. Đồng thời PCTN xác định HĐBT là mô hình đặc thù, rất cần thiết và hiệu quả trong công tác vận động nguồn lực của Quỹ BTTEVN. Để phát huy hiệu quả hoạt động của HĐBT và vai trò QLNN của Bộ LĐTBXH đối với Quỹ BTTEVN, cần phải xác định rõ cơ chế hoạt động của HĐBT và mối quan hệ với Bộ LĐTBXH trong các hoạt động Quỹ BTTEVN. Bộ LĐTBXH thực hiện cơ chế quản lý nhà nước, quyết định các vấn đề: Tổ chức bộ máy, công tác cán bộ, chức năng nhiệm vụ, chỉ tiêu kế hoạch, quản lý tài chính,… chỉ đạo điều hành Quỹ BTTEVN. Hội đồng Bảo trợ Quỹ BTTEVN làm việc theo cơ chế kiêm nhiệm, chỉ đạo thực hiện các hoạt động của Quỹ BTTEVN theo cơ chế phối hợp với Bộ LĐTBXH. Mối quan hệ giữa HĐBT với Bộ LĐTBXH là mối quan hệ phối hợp cùng thực hiện công tác về các hoạt động của Quỹ BTTEVN. PCTN cũng lưu ý cần phải phân định rõ chức năng nhiệm vụ của 2 cơ chế này trong lãnh đạo, chỉ đạo điều hành và cụ thể hóa các qui định bằng văn bản.

Để tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc của Quỹ BTTEVN về mô hình tổ chức bộ máy Phó Chủ tịch nước cũng đề nghị lãnh đạo Bộ LĐTBXH cần có chủ trương, quan điểm cụ thể về mô hình tổ chức bộ máy thống nhất của hệ thống Quỹ BTTE để thực hiện chức năng quỹ bảo trợ trẻ em theo điều 95 của Luật Trẻ em. Nếu xác định, Quỹ BTTEVN là mô hình đặc thù theo Luật chuyên ngành (Luật Trẻ em) lãnh đạo Bộ LĐTBXH chỉ đạo Quỹ BTTEVN phối hợp với các cơ quan tham mưu xây dựng đề án chi tiết về mô hình sắp xếp tổ chức lại Quỹ Bảo trợ trẻ em các cấp để bảo vệ với các cơ quan chức năng, và trình Chính phủ. Trên cơ sở lý luận, cơ sở thực tiễn, tham khảo mô hình quốc tế để đề xuất mô hình Quỹ phù hợp với thể chế pháp luật Việt Nam, phù hợp với chủ trương của Đảng, Nhà nước đồng thời phát huy tốt nhất vai trò, chức năng được giao xứng danh đơn vị “Anh hùng lao động thời kỳ đổi mới” đã được Đảng, Nhà nước và nhân dân ghi nhận. Xây dựng đề xuất mô hình đặc thù về tổ chức bộ máy của hệ thống Quỹ phải đảm bảo tính ổn định lâu dài, tốt nhất phải đề xuất theo hướng luật hóa để đảm bảo sự bền vững.

Cho ý kiến về các hoạt động cụ thể của HĐBT năm 2021, Phó Chủ tịch nước khẳng định: Chương trình tri ân nhà tài trợ tại Phủ Chủ tịch và Chương trình truyền hình trực tiếp “Mùa xuân cho em” trên sóng VTV1, VTV2… là hoạt động rất cần thiết trong công tác vận động nguồn lực của Hội đồng Bảo trợ hàng năm cần phải được duy trì thường niên với sự chuẩn bị kỹ về nội dung cho phù hợp với từng năm. Năm nay do tình hình dịch bệnh còn phức tạp, Bộ LĐTBXH chỉ đạo Quỹ xây dựng kế hoạch tổ chức Chương trình mùa xuân cho em vào thời điểm tháng 1/2022 theo 02 phương án, 2 kịch bản: Trong điều kiện tình hình dịch Covid-19 vẫn còn phức tạp và trong điều kiện dịch Covid-19 đã được khống chế.

Đánh giá về tình hình hiện nay và xu hướng hoạt động trong thời gian tới, Phó Chủ tịch nước nhận định: thời điểm hiện nay toàn xã hội đang tập trung vận động các nguồn lực để phòng chống đại dịch Covid-19, vì thế sau đại dịch COVID 19, công tác vận động nguồn lực sẽ rất khó khăn, vì vậy Quỹ BTTEVN cần tính toán, tham mưu cách thức quản lý, phân bổ sử dụng các nguồn lực đã vận động được để đảm bảo cho công tác hỗ trợ trẻ em sau đại dịch COVID 19 không bị đứt gãy, gián đoạn. Trước tình hình khó khăn hiện nay, Quỹ BTTEVN cần phải tính toán đổi mới, chuyển hướng hoạt động sao cho hiệu quả hơn nữa; tìm những biện pháp, giải pháp mới nhằm khắc phục điều kiện khó khăn để triển khai các hoạt động. Trong giai đoạn tới, Quỹ BTTEVN nghiên cứu tham mưu việc hỗ trợ trẻ em cho phù hợp với các mục tiêu chăm sóc, bảo vệ trẻ em Nhà nước ưu tiên, phù hợp với điều kiện của đất nước trong giai đoạn hiện nay, đồng thời đề xuất điều chỉnh các nội dung, định mức, đối tượng hỗ trợ không còn phù hợp. Thuyết phục vận động các nhà tài trợ hỗ trợ nguồn lực theo các mục tiêu kế hoạch của Quỹ hoặc xây dựng dự án hỗ trợ theo yêu cầu của nhà tài trợ phù hợp với mục tiêu, mục đích của quỹ ./.

 

Nguồn: