logo-left-top.png

QUỸ BẢO TRỢ TRẺ EM VIỆT NAM TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC NĂM 2022

10/01/2023
Ngày 09/01/2023, tại Hà Nội, Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2022.

Tham dự Hội nghị có bà Nguyễn Thị Hà – Thứ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Ông Đặng Hoa Nam – Cục trưởng Cục Trẻ em (Bộ LĐTBXH), Ban Giám đốc, cùng toàn thể cán bộ, nhân viên Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam.

Tại Hội nghị, sau khi nghe Ông Đinh Tiến Hải – Giám đốc Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam báo cáo tóm tắt kết quả công tác năm 2022 và phương hướng, kế hoạch, nhiệm vụ năm 2023, các lãnh đạo, cán bộ Quỹ đã có những tham luận, đóng góp ý kiến về công tác năm qua và nhiệm vụ những năm tiếp theo.

Ông Đinh Tiến Hải - Giám đốc Quỹ BTTEVN báo cáo công tác năm 2022

Đại biểu đóng góp ý kiến về công tác năm 2022 và phương hướng thực hiện nhiệm vụ năm 2023

Các tham luận đều đánh giá cao những kết quả của Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam năm 2022, đồng thời cũng đặt ra những mục tiêu, định hướng cho công tác năm 2023.

Tại Hội nghị Tổng kết công tác năm 2022, Ban Giám đốc Quỹ đã tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Thứ trưởng Nguyễn Thị Hà, với các nội dung: Đổi mới phương pháp vận động đa dạng, phong phú và huy động các nhà tài trợ cùng tham gia công tác vận động cho Quỹ; Cùng song song đổi mới phương pháp hỗ trợ cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, khó khăn để phù hợp với yêu cầu của nhà tài trợ nhưng vẫn đảm bảo đúng đối tượng và cần kịp thời; Thực hiện công tác tài chính theo đúng quy định của Pháp luật công khai, minh bạch và tuân thủ pháp luật; Đẩy mạnh công tác truyền thông đa dạng, hình thức phong phú, công tác tổ chức cán bộ cần chú trọng phát huy sở trường của mỗi cá nhân và tập thể cần phát huy tinh thần đoàn kết để Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam ngày càng phát triển.

Thứ trưởng Nguyễn Thị Hà chụp ảnh cùng đại biểu, cán bộ, nhân viên Quỹ BTTEVN tại Hội nghị

 Năm 2022, Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam (BTTEVN) được Hội đồng bảo trợ (HĐBT) giao chỉ tiêu vận động nguồn lực là 100 tỷ đồng (trong đó có chỉ tiêu Bộ LĐTBXH giao là 40 tỷ đồng). Kết quả vận động được 105,516 tỷ đồng (kinh phí trực tiếp bằng tiền mặt 79,848 tỷ đồng, kinh phí gián tiếp 25,668 tỷ đồng), đạt 105,5% kế hoạch 2022 và bằng 114,5 % kết quả thực hiện năm 2021 (năm 2021 đạt 92,070 tỷ  đồng). Công tác hỗ trợ trẻ em cũng tăng lên: số trẻ em nhận hỗ trợ là: 125.980 lượt trẻ em, đạt 125,98% so với kế hoạch năm 2022 và bằng 109,36% so với kết quả thực hiện năm 2021 (năm 2021 hỗ trợ 115.196 lượt) thông qua các chương trình, dự án hỗ trợ của Quỹ.

Công tác tuyên truyền cũng có nhiều đổi mới, gắn với vận động để đạt hiệu quả tối ưu. Ngoài các hình thức tuyên truyền truyền thống, Quỹ cũng đã tiếp cận dần với những phương thức tuyên truyền mới, truyền thông công nghệ và mạng xã hội.

Năm 2023, Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam sẽ phấn đấu vận động nguồn lực đạt 110 tỷ đồng, hỗ trợ cho 110.000 lượt trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, khó khăn được hỗ trợ theo các nhóm quyền.