en-US en-US
Danh sách 11 trẻ em tiêu biểu tham dự chương trình Gặp mặt trẻ em có HCĐB lần thứ 7

Danh sách 11 trẻ em tiêu biểu tham dự chương trình Gặp mặt trẻ em có HCĐB lần thứ 7

Cập nhật: 16/07/2014 - 08:19
Xem lịch sử tin bài

Danh sách 11 trẻ em tiêu biểu đại điện cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt vượt khó vươn lên của 11 tỉnh, thành phố tham dự Chương trình "Gặp mặt trẻ em có hoàn cảnh dặc biệt lần thứ 7" vào ngày 29 - 30/5/2014


Các tin khác

TK tiền Việt: 001.0.00.0000355
TK ngoại tệ: 001.0.37.0002165
Tại: Sở giao dịch ngân hàng
TMCP Ngoại thương Việt Nam
Scroll