en-US en-US
Kế hoạch triển khai Tháng hành động vì trẻ em năm 2017

Kế hoạch triển khai Tháng hành động vì trẻ em năm 2017

Cập nhật: 13/07/2017 - 09:36
Xem lịch sử tin bài

Ngày 19/4/2017, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã ban hành Quyết định số 572/QĐ-LĐTBXH về việc phê duyệt Kế hoạch triển khai Tháng hành động vì trẻ em năm 2017

Với mục đích nhằm triển khai có hiệu quả các quy định của Luật Trẻ em về bảo đảm thực hiện các quyền trẻ em, đặc biệt là quy định về bảo vệ quyền trẻ em; Nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền hỗ trợ, can thiệp, xử lý các vụ việc về bạo lực, xâm hại trẻ em, bảo vệ trẻ em là nạn nhân trong quá trình tố tụng; Thúc đẩy việc phổ biến, giáo dục kiến thức pháp luật cho cha mẹ, giáo viên, người chăm sóc trẻ em và trẻ em về bảo vệ trẻ em; kỹ năng phòng ngừa, xử lý các vụ việc bạo lực, xâm hại trẻ em; phát hiện, lên tiếng tố cáo các hành vi bạo lực, xâm hại trẻ em; Thực hiện “Mùa hè an toàn cho trẻ em:, tổ chức tốt việc phối hợp giữa nhà trường, gia đình và chính quyền, đoàn thể cấp cơ sở trong quản lý, giám sát, hướng dẫn trẻ em vui chơi an toàn, lành mạnh, bổ ích và phòng, chống tai nạn, thương tích trong dịp hè. Chủ đề Tháng hành động vì trẻ em năm 2017 là “Triển khai Luật Trẻ em và phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em”

 Nội dung Kế hoạch triển khai Tháng hành động: 

- Tổ chức Lễ phát động: Tại Trung ương, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với UBND thành phố Hà Nội tổ chức Lễ phát động Tháng hành động vì trẻ em năm 2017 vào ngày 27/5/2017 tại Hà Nội. Các địa phương tổ chức Lễ phát động Tháng hành động vì trẻ em trong thời gian từ ngày 25/5 đến ngày 01/6/2017; Chủ tịch nước gặp mặt đại biểu trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt tại Phủ Chủ tịch; Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành triển khai Luật Trẻ em và ký cam kết kế hoạch phối hợp phòng chống bạo lực, xâm hại trẻ em

- Công tác truyền thông gồm: Truyền thông Luật Trẻ em và các văn bản hướng dẫn thi hành; Chương trình bảo vệ trẻ em giai đoạn 2016-2020 và các chương trình, kế hoạch có liên quan; Tập hợp, cập nhật, biên tập, sản xuất các sản phẩm truyền thông về: Những quy định về bảo vệ trẻ em trong Luật Trẻ em, kỹ năng phòng ngừa, xử lý các hành vi, tình huống xâm hại tình dục trẻ em cho cha, mẹ, người chăm sóc trẻ em và trẻ em, phương pháp giáo dục kỷ luật tích cực; Truyền thông và quảng bá các sản phẩm truyền thông về bảo vệ trẻ em, kỹ năng phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em; Phối hợp với các bộ, ngành, tổ chức có liên quan và hướng dẫn địa phương triển khai các hoạt động truyền thông.

- Hỗ trợ, chăm sóc trẻ em bị bạo lực, xâm hại: Tiếp nhận, điều trị, tư vấn chăm sóc sức khoẻ, trị liệu tâm lý cho trẻ em bị bạo lực, xâm hại; Vận động xã hội cùng Nhà nước hỗ trợ, can thiệp, chăm sóc các trường hợp trẻ em là nạn nhân của bạo lực, xâm hại và trẻ em có nguy cơ bị bạo lực, xâm hại, đặc biệt trẻ em bị xâm hại tình dục. 

Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam và Quỹ Bảo trợ trẻ em địa phương vận động các nhà tài trợ hỗ trợ trẻ em bị bạo lực, xâm hại và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt; Thăm, tặng quà, trao học bổng, đỡ đầu, trợ giúp trẻ em bị bạo lực, xâm hại, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt và trẻ em thuộc hộ nghèo, cận nghèo.

- Tổ chức Diễn đàn trẻ em tại địa phương: Hướng dẫn địa phương tổ chức Diễn đàn trẻ em với chủ đề “Trẻ em với vấn đề phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em”.

- Hoạt động kỳ nghỉ hè an toàn, lành mạnh: Kiểm tra, rà soát, phát hiện kịp thời các khu vực thường xảy ra tai nạn đuối nước hoặc có nguy cơ xảy ra tai nạn đuối nước để có biện pháp chủ động phòng ngừa, bảo đảm an toàn cho trẻ em trong dịp hè, mùa mưa bão và mùa nước nổi; Tổ chức việc bàn giao, tiếp nhận và quản lý trẻ em về sinh hoạt hè tại xã, phường, thị trấn, cộng đồng dân cư; tổ chức các hoạt động vui chơi, giải trí; tổ chức các lớp dạy bơi, trang bị các kỹ năng an toàn trong môi trường nước, an toàn khi tham gia giao thông, kỹ năng cứu hộ và sơ cứu trẻ em bị tai nạn, thương tích để trẻ em có kỳ nghỉ hè an toàn, lành mạnh; tổ chức các hoạt động câu lạc bộ, nhóm của trẻ em; các chương trình, hoạt động do trẻ em khởi xướng và thực hiện tại địa phương để trẻ em học các kỹ năng an toàn cá nhân, tự bảo vệ mình trước các nguy cơ bị bạo lực, xâm hại, phát hiện, tố cáo các hành vi bạo lực, xâm hại trẻ em; Bố trí kinh phí và vận động xã hội xây dựng các công trình dành cho trẻ em (khu vui chơi giải trí, bể bơi, nâng cấp trường, lớp học…)TK tiền Việt: 001.0.00.0000355
TK ngoại tệ: 001.0.37.0002165
Tại: Sở giao dịch ngân hàng
TMCP Ngoại thương Việt Nam
Scroll