en-US en-US
Danh sách thu tháng 6 năm 2017

Danh sách thu tháng 6 năm 2017

Cập nhật: 12/07/2017 - 10:46
Xem lịch sử tin bài

DANH SÁCH THU THÁNG 6 NĂM 2017 CỦA QUỸ BẢO TRỢ TRẺ EM VIỆT NAMSỐ

NGÀY

NỘI DUNG

TK

Kinh phí bằng tiền

Trực tiếp

VNĐ

Ngoại tệ

32

2/6/2017

Ông Cao Minh Sơn - Chủ tịch HĐQT Công ty CP Đầu tư tài chính Đất Việt

111

            60,000,000

 

33

8/6/2017

Trần Thế Nhuận Hỗ trợ trẻ em hoàn cảnh ĐBKK

111

              1,000,000

 

41

28/6/2017

Công đoàn Đài truyền hình Việt Nam ủng hộ

111

            30,000,000

 

K135

01/06/2017

Hoang Quôc Thinh 488 Bạch Mai - HN ủng hộ

112

                  100,000

 

K135A

01/06/2017

Nguyen Hinh HCM và cá nhân ủng hộ

112

                  600,000

 

K136

02/06/2017

Trân My Hanh Hồ Chí Minh ủng hộ

112

                  200,000

 

K137

04/06/2017

MiSo  92/122 XVNT P21. QBT. TP HCM ủng hộ

112

              1,000,000

 

K138

05/06/2017

Tran Anh Duc. số 44 ngách 1/44 Phan Đình Giót (200k) và cá nhân ủng hộ

112

                  400,000

 

K138A

05/06/2017

Le Than Hien 278 Truong Chinh. HN ủng hộ

112

                  200,000

 

K139

06/06/2017

Đang Le Xuan Phuong 86 Suong Nguyet Anh . K4. P2. Sóc Trăng ủng hộ

112

              1,000,000

 

K140

07/06/2017

Anh Phan Vũng Tàu và cá nhân ủng hộ

112

                  280,000

 

K140A

07/06/2017

Nguyen Quang Vu HN ủng hộ

112

                  500,000

 

K140B

07/06/2017

Tran Nhat Duy 781/C6 Le Hồng Phong . F12. Q10. TPHCM ủng hộ

112

              1,000,000

 

K141

08/06/2017

Công ty TNHH XNK Liên Thái Bình Dương

112

       2,500,000,000

 

K141A

08/06/2017

Gia đình anh Ngo Quy Kha ( Phùng Khoang. HN) và cá nhân ủng hộ

112

                  201,000

 

K142A

09/06/2017

Các cá nhân ủng hộ

112

                      3,000

 

K143

11/06/2017

Tran Thi Hong Nguyên 146/16A Co Giang. Q1. TPHCM

112

              1,500,000

 

K145

13/06/2017

Công ty TNHH PT Phú Mỹ Hưng tài trợ học bổng 2017

112

          300,000,000

 

K145A

13/06/2017

Nguyen Vuong Duc Hieu ủng hộ trẻ em

112

                    50,000

 

K146

14/06/2017

AIA (VN) Life Insurance Co.. LTD ủng hộ

PD TR

112

          458,800,000

 

K146A

14/06/2017

Cá nhân ủng hộ

112

                      1,000

 

K148

16/06/2017

Dang Trung Hai Cty CP tư vấn XD điện 2 ủng hộ

112

                  150,000

 

K149

17/06/2017

Nguyen Thii Thu. Khánh Hòa ủng hộ

112

                  200,000

 

K150A

19/06/2017

Các cá nhân ủng hộ

112

                      2,000

 

K151

20/06/2017

Cá nhân ủng hộ

112

                      1,000

 

K152

21/06/2017

Le Thi Ngan . Yen My. Yen Mo. Ninh Bình và cá nhân ủng hộ

112

                  152,000

 

K152A

21/06/2017

Bảo Việt Life Corporation ủng hộ đợt 1 theo thỏa thuận tài  trợ học bổng

112

       1,000,000,000

 

K153

22/06/2017

Dang Thi Dan Tam  số 38. ngõ 165 phố Thái Hà. HN ủng hộ

112

                  500,000

 

K153A

22/06/2017

Nguyen Thi Hang Nga HN ủng hộ

112

                  500,000

 

K154

24/06/2017

Các cá nhân ủng hộ

112

                      3,000

 

K155

25/06/2017

Lãi TK ngân hàng T6/2017

112

              2,125,424

 

K156

26/06/2017

Nguyen Duc Anh . A16. ngõ 17. Khu X1 Hoàng Ngọc Phách . HN

112

              1,000,000

 

K157

27/06/2017

Nguyen Ba Cao. xóm 7 Ninh Hiep Gia Lam HN (100k). và các cá nhân  ủng hộ

112

                  151,000

 

K158

28/06/2017

Trường Tiểu học Đoàn Thị Điểm HN

112

          300,000,000

 

K158A

28/06/2017

Nguyen Trung Nhan Lâm Đồng ủng hộ

112

                  500,000

 

K159

29/06/2017

Ngô Dương Anh. Phùng Khoang- HN ủng hộ

112

                  200,000

 

K159A

29/06/2017

Nguyen Ho Quy. 36B ngach 378/65 Thụy Khue HN ủng hộ

112

                  200,000

 

K160

30/06/2017

Vu Thanh Hai. 98 Dương Yên Phụ. HN ủng hộ

112

              1,000,000

 

NT03

20/6/2017

AIA (VN) Life Insurance Co.. LTD -REAL LIFE JOURNEY HONGKONG  ủng hộ (2,992 USD)

112

 

                        2,992

 

 

Tổng cộng

 

       4,663,519,424

              67,888,480

 

 

Lũy kế:

 

    18,483,568,359

           181,563,480

Tổng thu tháng 6/2017:

Trong đó: KP bằng tiền:

           4,731,407,904

KP bằng hiện vật

                              -  

Lũy Kế:

                                                      18,665,131,839

Trong đó:KP bằng tiền

         18,665,131,839

KP bằng hiện vật

                              -  

 

 


TK tiền Việt: 001.0.00.0000355
TK ngoại tệ: 001.0.37.0002165
Tại: Sở giao dịch ngân hàng
TMCP Ngoại thương Việt Nam
Scroll