en-US en-US
Thông báo danh sách thí sinh tham dự xét tuyển viên chức

Thông báo danh sách thí sinh tham dự xét tuyển viên chức

Cập nhật: 11/06/2020 - 08:26
Xem lịch sử tin bài

Thông báo Danh sách thí sinh đủ điều kiện tham dự xét tuyển viên chức (vòng 2) - Kỳ xét tuyển viên chức năm 2020

QUỸ BẢO TRỢ TRẺ EM VIỆT NAM

HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

        Hà Nội, ngày  10 tháng 6  năm 2020

THÔNG BÁO

Danh sách thí sinh đủ điều kiện tham dự xét tuyển viên chức (vòng 2)

Kỳ xét tuyển viên chức năm 2020

 

 Căn cứ công văn số 757/LĐTBXH-TCCB ngày 05 tháng 3 năm 2020 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về việc tuyển dụng viên chức năm 2020;

Căn cứ biên bản của Ban kiểm tra phiếu đăng ký dự tuyển lập ngày 09/6/2020 kèm theo danh sách thí sinh đủ điều kiện tham dự xét tuyển viên chức (vòng 2) năm 2020 tại Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam,

Hội đồng tuyển dụng viên chức Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện tham dự xét tuyển viên chức (vòng 2) năm 2020, cụ thể như sau:

TT

Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh

Địa chỉ

Vị trí đăng ký dự tuyển

1

Trần Thị Thanh Ngân

05/03/1979

4/30 ngõ 165 Dương Quảng Hàm, Cầu Giấy, Hà Nội

Tuyên truyền

 

2

Vũ Thu Giang

10/03/1975

454 Hoàng Hoa Thám, Tây Hồ, Hà Nội

Kế toán viên

3

Nguyễn Diệu Hằng

02/07/1987

6B, ngõ 49, ngách 30 Trần Cung, Cầu Giấy, Hà Nội

Vận động nguồn lực


 4 Đỗ Đắc Minh  30/01/1979 40 ngõ 545 Vũ Tông Phan - Thanh Xuân - Hà Nội Vận động nguồn lực


TK tiền Việt: 001.0.00.0000355
TK ngoại tệ: 001.0.37.0002165
Tại: Sở giao dịch ngân hàng
TMCP Ngoại thương Việt Nam
Scroll