en-US en-US
Thông báo kết quả điểm xét tuyển vòng 2 Kỳ xét tuyển viên chức năm 2020

Thông báo kết quả điểm xét tuyển vòng 2 Kỳ xét tuyển viên chức năm 2020

Cập nhật: 19/06/2020 - 15:13
Xem lịch sử tin bài

THÔNG BÁO

Kết quả điểm xét tuyển vòng 2

Kỳ xét tuyển viên chức năm 2020

 


Ngày 18/6/2020, Hội đồng tuyển dụng viên chức Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam đã tổ chức kiểm tra sát hạch (xét tuyển vòng 2) kỳ xét tuyển viên chức năm 2020.

Hội đồng tuyển dụng Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam thông báo kết quả điểm xét tuyển vòng 2 như sau:

 

TT

 

Họ và tên

 

Ngày sinh

Số báo danh

Điểm thi

 

Ghi chú

Tổng số

Kiến thức chung

Kiến thức chuyên môn

1

Vũ Thị  Thu Giang

10/3/1975

01

87.5

19

68.5

 

2

Nguyễn Diệu Hằng

02/7/1987

02

75

15

60

 

3

Đỗ Đắc Minh

30/01/1979

03

78

10

68

 

4

Trần Thị Thanh Ngân

05/3/1979

04

77

12

65

 

 

 


TK tiền Việt: 001.0.00.0000355
TK ngoại tệ: 001.0.37.0002165
Tại: Sở giao dịch ngân hàng
TMCP Ngoại thương Việt Nam
Scroll