en-US en-US
Thông báo tuyển dụng viên chức của Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam

Thông báo tuyển dụng viên chức của Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam

Cập nhật: 06/05/2020 - 13:54
Xem lịch sử tin bài

Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam thuộc Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội thông báo tuyển dụng viên chức năm 2020, cụ thể dưới đây (Mẫu phiếu đăng ký dự tuyển download ở mục Văn bản trên giao diện Website Quỹ)

I. HÌNH THỨC TUYỂN DỤNG: Xét tuyển
II. CHỈ TIÊU VIÊN CHỨC CẦN TUYỂN: 07 chỉ tiêu, được phân bổ theo từng vị trí việc làm và chức danh nghề nghiệp tương ứng:
1. Tổ chức, hành chính (Mã số 01.003): 01 chỉ tiêu
2. Kế toán viên (Mã số 06.031): 02 chỉ tiêu
3. Vận động nguồn lực (Mã số 01.003): 02 chỉ tiêu
4. Xây dựng và triển khai chương trình, dự án hỗ trợ trẻ em (Mã số 01.003): 01 chỉ tiêu
5. Tuyên truyền (Mã số 01.003): 01 chỉ tiêu
III. ĐIỀU KIỆN ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN
Người có đủ các điều kiện sau đây được đăng ký dự tuyển viên chức: 
1. Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;
2. Từ đủ 18 tuổi trở lên; 
3. Có Phiếu đăng ký dự tuyển; 
4. Có lý lịch rõ ràng;
5. Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo, chứng chỉ hành nghề phù hợp với vị trí việc làm;
6. Đủ sức khỏe để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ;
7. Đáp ứng các điều kiện theo yêu cầu của vị trí việc làm;
8. Đáp ứng điều kiện về tin học và ngoại ngữ.
IV. YÊU CẦU VỀ  TRÌNH ĐỘ, CHUYÊN NGÀNH ĐÀO TẠO, TIN HỌC, NGOẠI NGỮ
1. Yêu cầu về trình độ đào tạo
- Tổ chức, hành chính: Tốt nghiệp Đại học trở lên ngành Kinh tế, chuyên ngành Tài chính - Ngân hàng.
- Kế toán viên: Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Kế toán.
- Vận động nguồn lực: Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Kinh tế.
- Xây dựng và triển khai chương trình, dự án hỗ trợ trẻ em: Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Kinh tế.
- Tuyên truyền: Tốt nghiệp Đại học trở lên một trong các chuyên ngành Báo chí - Tuyên truyền hoặc Xã hội học.
2. Yêu cầu về trình độ ngoại ngữ, tin học 
- Tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông.
- Ngoại ngữ Tiếng Anh trình độ bậc 2 (A2) trở lên theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ bậc 6 dùng cho Việt Nam.
V. PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN VÀ HỒ SƠ TRÚNG TUYỂN
1. Phiếu đăng ký dự tuyển (đối với Thí sinh dự tuyển)
Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức lấy tại trang web của Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam, mục “Thông báo Tuyển dụng viên chức năm 2020”.
2. Hồ sơ trúng tuyển (đối với Thí sinh trúng tuyển)
YÊU CẦU:  Hồ sơ của người trúng tuyển viên chức được bỏ trong bì hồ sơ, có thống kê đầy đủ danh mục tài liệu, gồm:
1. Bản Sơ yếu lý lịch tự thuật có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn 06 tháng, tính đến ngày nộp hồ sơ trúng tuyển;
2. Bản sao các văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập theo yêu cầu của vị trí dự tuyển, được cơ quan có thẩm quyền chứng thực. Trường hợp có văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công chứng dịch thuật sang tiếng Việt;
3. Giấy chứng nhận sức khỏe còn giá trị sử dụng do cơ quan y tế đủ điều kiện được khám sức khỏe chứng nhận theo quy định tại Thông tư số 13/2007/TT-BYT ngày 21/11/2007 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn khám sức khỏe;
4. Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng viên chức (nếu có) (quy định tại Khoản 4 Điều 2 Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ) được cơ quan tổ chức có thẩm quyền chứng thực. Anh hùng lực lượng vũ trang, Anh hùng lao động; thương binh; người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B, con của người hoạt động cách mạng trước tổng khởi nghĩa (từ ngày 19/8/1945 trở về trước), con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con anh hùng lực lượng vũ trang, con anh hùng lao động ; con liệt sĩ; con thương binh; con của người hưởng chính sách như thương binh; người dân tộc ít người; đội viên thanh niên xung phong; đội viên tri thức trẻ tình nguyện tham gia phát triển nông thôn, miền núi từ đủ 24 tháng trở lên đã hoàn thành nhiệm vụ; người hoàn thành nghĩa vụ quân sự được cơ quan có thẩm quyền chứng thực.
VI. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TIẾP NHẬN NỘP HỒ SƠ DỰ TUYỂN
- Thời gian nộp Phiếu dự tuyển: từ ngày 7/5/2020 đến 7/6/2020.
- Địa điểm nộp Phiếu đăng ký dự tuyển: Văn phòng, Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam, Số 35 Trần Phú, quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội. (ĐT: 024.38458568/0947.798.866/0916.800.809)
- Lệ phí đăng ký dự tuyển: 500.000 đồng/vị trí dự tuyển
- Chỉ tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển theo mẫu (quy định tại mục IV) được ghi đầy đủ thông tin và do người đăng ký dự tuyển trực tiếp đến nộp hoặc gửi theo đường bưu chính.
- 02 phong bì có dán tem, ghi cụ thể tên và địa chỉ người nhận

Lưu ý: Mỗi người chỉ được đăng ký 01 vị trí dự tuyển và không trả lại Phiếu dự tuyển đối với các trường hợp không trúng tuyển.
(Mẫu phiếu đăng ký dự tuyển download ở mục Văn bản trên giao diện Website Quỹ)
Thông tin tuyển dụng được đăng trên báo Lao động xã hội; đăng trên trang web của Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam (www.nfvc.org.vn) và niêm yết công khai tại trụ sở chính Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam, số 35 Trần Phú, Ba Đình, Hà Nội./.TK tiền Việt: 001.0.00.0000355
TK ngoại tệ: 001.0.37.0002165
Tại: Sở giao dịch ngân hàng
TMCP Ngoại thương Việt Nam
Scroll