en-US en-US
Danh sách các thí sinh đủ điều kiện tham gia xét tuyển đợt 2 của Quỹ BTTEVN

Danh sách các thí sinh đủ điều kiện tham gia xét tuyển đợt 2 của Quỹ BTTEVN

Cập nhật: 23/11/2020 - 16:02
Xem lịch sử tin bài

Danh sách các thí sinh đủ điều kiện tham gia xét tuyển bằng hình thức phỏng vấn tại kỳ xét tuyển viên chức đợt 2 của Quỹ BTTEVN.

Stt Họ và tên Năm sinh Vị trí đăng ký dự tuyển Mã chức danh nghề nghiệp Trình độ Đối tượng ưu tiên

Nam Nữ Trình độ đào tạo Chuyên ngành đào tạo Ngành đào tạo Ngoại ngữ Tin học
1 Nguyễn Thị Huyền Ngà 1990 Tổ chức hành chính 01.003 Đại học Tài chính doanh nghiệp Tài chính ngân hàng Bậc 3 CC tin học       x
Đại học Luật
2 Trần Hồng Ngân 1989 Kế toán viên 06.031 Đại học Kế toán doanh nghiệp Kế toán Tương đương A2 CC Ứng dụng CNTT cơ bản
3 Vũ Văn Minh 1968 Xây dựng và triển khai chương trình dự án hỗ trợ TE 01.003 Đại học Marketing Marketing Bậc 3/6 CC Ứng dụng CNTT cơ bản
4 Phạm Hương Giang 1992 Xây dựng và triển khai chương trình dự án hỗ trợ TE 01.003 Đại học Quản trị kinh doanh Quản trị kinh doanh IELTS (CEFR B2) CC Ứng dụng CNTT cơ bản
Thạc sỹ Quan hệ
quốc tế
Quan hệ quốc tế
5 Nguyễn Xuân Thưởng 1973 Xây dựng và triển khai chương trình dự án hỗ trợ TE 01.003 Đại học Pháp luật kinh tế Pháp luật kinh tế Bậc 3/6 CC Ứng dụng CNTT cơ bản
6 Trần Thị Mai Anh 1988 Kế toán viên 06.031 Đại học Kế toán B1 CC Ứng dụng CNTT cơ bản

TK tiền Việt: 001.0.00.0000355
TK ngoại tệ: 001.0.37.0002165
Tại: Sở giao dịch ngân hàng
TMCP Ngoại thương Việt Nam
Scroll