en-US en-US
Khảo sát các địa điểm "Xây cầu đến lớp" do Grab Việt Nam tài trợ

Khảo sát các địa điểm "Xây cầu đến lớp" do Grab Việt Nam tài trợ

Cập nhật: 14/06/2019 - 09:58
Xem lịch sử tin bài

Từ ngày 05 đến ngày 13/6/2019, Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam cùng với Đại diện Nhà tài trợ Công ty TNHH Grab Việt Nam, Đơn vị truyền thông Cty TNHH Truyền thông Tích hợp PDA & Partners, Đại diện Sở LĐTBXH (Quỹ BTTE), Đại diện chính quyền địa phương các cấp của các tỉnh Vĩnh Long, Tiền Giang và Hà Giang tiến hành khảo sát các địa điểm do các tỉnh đề xuất xây dựng cầu. Tham dự Đoàn khảo sát có đại diện Lãnh đạo Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam.

Trên cơ sở Biên bản ghi nhớ hợp tác và Văn kiện dự án giữa Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam và Công ty TNHH Grab Việt Nam ký ngày 28.5.2019 về việc xây dựng cầu cứng hoặc cầu liên hợp đập tràn cho trẻ em vùng khó khăn có cơ hội đến trường an toàn trong mùa mưa, lũ, Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam phối hợp với Nhà tài trợ đi khảo sát các địa điểm xây cầu đến lớp tại 03 tỉnh Vĩnh Long, Tiền Giang và Hà Giang.
I. tỉnh Vĩnh Long
Ngày 05-06 tại tỉnh Vĩnh Long Đoàn khảo sát đã tiến hành khảo sát 4 địa điểm do Sở LĐTBXH (Quỹ BTTE tỉnh) đề xuất xây dựng cầu cứng mới hoặc xây dựng cầu cứng nhằm xóa bỏ cầu tạm, cầu khỉ, gồm 02 địa điểm tại huyện Long Hồ và 02 địa điểm tại huyện Mang Thít tỉnh Vĩnh Long để lựa chọn 02 địa điểm đáp ứng được các tiêu chí  đã thống nhất giữa Quỹ BTTEVN và  Công ty TNHH Grab Việt Nam để đề xuất Nhà tài trợ hỗ trợ. 

Cũng trong chương trình khảo sát, Đoàn công tác đã đến kiểm tra giám sát công trình xây dựng điểm trường mầm non Tân Hạnh, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long. Đến nay công trình đã hoàn thành đổ các cột, trụ, chuẩn bị xây dựng tường bao và lợp mái. Dự kiến công trình đến cuối tháng 8 sẽ hoàn thành đưa vào sử dụng đảm bảo cho các em có môi trường học tập thuận lợi trong năm học mới.

Điểm đề xuất xây dựng cầu  tại xã phú quới, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long
Địa điểm đề xuất xây dựng cầu cứng thay thế cầu khỉ tại xã Bình Phước, huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long


II. tỉnh Tiền Giang
Ngày 07/6 tại tỉnh Tiền Giang Đoàn khảo sát đã tiến hành khảo sát 3 địa điểm do Sở LĐTBXH (Quỹ BTTE tỉnh) đề xuất xây dựng cầu mới hoặc xóa bỏ cầu tạm, cầu khỉ, gồm 03 địa điểm tại huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang để lựa chọn 01 địa điểm đáp ứng được các tiêu chí đã thống nhất giữa Quỹ BTTEVN và Công ty TNHH Grab Việt Nam để đề xuất Nhà tài trợ hỗ trợ.

Địa điểm đề xuất xây dựng lại cầu Phụng Thớt, xã Hậu Mỹ Bắc B, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang


III. tỉnh Hà Giang
Từ ngày 10-13/6 Đoàn khảo sát tiến hành khảo sát 05 địa điểm tại tỉnh Hà Giang do Sở LĐTBXH (Quỹ BTTE tỉnh) đề xuất xây dựng cầu Liên hợp đập tràn, gồm 03 điểm tại huyện Bắc Quang, 01 địa điểm tại huyện Hoàng Su Phì, 01 điạ điểm tại huyện Quang Bình tại tỉnh Hà Giang nhằm lựa chọn 02 địa điểm đáp ứng được các tiêu chí  đã thống nhất giữa Quỹ BTTEVN và  Công ty TNHH Grab Việt Nam  để đề xuất Nhà tài trợ hỗ trợ.


Điểm khảo sát cầu liên hợp đập tràn tại xã Tân Lập, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang

Sau khi kết thúc khảo sát, Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam sẽ lập báo cáo đánh giá hoạt động khảo sát tại các tỉnh Vĩnh Long, Tiền Giang và Hà Giang và đề xuất Công ty TNHH Grab Việt Nam hỗ trợ 03 cầu cứng tại các tỉnh Miền tây Nam bộ (02 Cầu cho tỉnh Vĩnh Long và 01 cầu cho tỉnh Tiền Giang); hỗ trợ 02 cầu đập tràn cho tỉnh Hà Giang.

Tại Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam và Công ty TNHH Grab Việt Nam, Công ty TNHH Grab sẽ hỗ trợ xây dựng cầu cứng hoặc cầu liên hợp đập tràn cho các tỉnh Miền Tây Nam bộ, các tỉnh Miền núi, trung du trên toàn quốc nhằm hỗ trợ trẻ em vùng khó khăn có cơ hội đến trường an toàn trong mùa mưa, lũ trong giai đoạn 3 năm từ năm 2019 - 2022 với tổng kinh phí khoảng 14 tỷ đồng. Năm 2019, Nhà tài trợ Công ty TNHH Grab Việt Nam hỗ trợ 05 cầu (03 cầu cho các tỉnh Miền Tây Nam bộ và 02 cầu cho tỉnh Hà Giang) với kinh phí là hơn 4,6 tỷ đồng./.
TK tiền Việt: 001.0.00.0000355
TK ngoại tệ: 001.0.37.0002165
Tại: Sở giao dịch ngân hàng
TMCP Ngoại thương Việt Nam
Scroll