en-US en-US
Tóm tắt sơ lược thành tích của Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam và bà Trần Cẩm Nhung

Tóm tắt sơ lược thành tích của Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam và bà Trần Cẩm Nhung

Cập nhật: 25/03/2020 - 09:54
Xem lịch sử tin bài

Nhân dịp kỷ niệm 75 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 – 2/9/2020), kỷ niệm 75 năm ngày Truyền thống ngành Lao động – Thương binh và Xã hội (28/8/1945 – 28/8/2020), Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội dự kiến trình Thủ tướng Chính phủ xét, trình Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu “Anh hùng Lao động” trong thời kỳ Đổi mới đối với Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam và cá nhân bà Trần Cẩm Nhung, Ủy viên Hội đồng Bảo trợ Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam. Dưới đây là tóm tắt sơ lược thành tích của Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam và bà Trần Cẩm Nhung.

I. QUỸ BẢO TRỢ TRẺ EM VIỆT NAM
 
1. Quá trình hình thành và phát triển
Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam được thành lập theo Nghị định 36-HĐBT ngày 06/11/1991 của Hội đồng Bộ trưởng, được duy trì và phát triển qua nhiều giai đoạn thay đổi theo các văn bản quy định của Nhà nước và Chính phủ (Nghị định số 118-CP năm 1994; Quyết định số 135/2003/QĐ-TTg năm 2003 của Thủ tướng Chính phủ; Quyết định số 1001/QĐ-TTg ngày 08/8/2007 năm 2007; Nghị định số 186/2007/NĐ-CP năm 2007; Quyết định số 58/QĐ-TTg năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ.
Hội đồng bảo trợ Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam: được thành lập từ năm 1992 đến nay, thường xuyên được kiện toàn kịp thời. Chủ tịch đầu tiên của Hội đồng Bảo trợ là GS. Nguyễn Tài Thu - Nguyên Giám đốc Bệnh viện châm cứu Trung ương, Các uỷ viên Hội đồng là đại diện lãnh đạo các Bộ: Lao động - Thương binh và Xã hội, Tài chính, Ngân hàng Nhà nước, Y tế, Giáo dục, Nội vụ, Ngoại giao và các tập đoàn kinh tế lớn ... Từ đó đến nay Chủ tịch Hội đồng là Phó Chủ tịch nước đương nhiệm (qua các thời kỳ gồm các đồng chí Nguyễn Thị Bình, Nguyễn Thị Doan và hiện nay là đồng chí Đặng Thị Ngọc Thịnh).
Tính đến nay, toàn hệ thống Quỹ Bảo trợ trẻ em các cấp đã vận động được hơn 6.800 tỷ đồng, giúp đỡ hơn 32 triệu lượt trẻ em được hưởng lợi.
Hiện nay, Quỹ Bảo trợ trẻ Việt Nam đang nỗ lực phấn đấu hưởng ứng đợt thi đua lập thành tích xuất sắc Kỷ niệm 71 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc, 129 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu và 50 năm thực hiện di chúc của Người, hướng tới Đại hội thi đua yêu nước lần thứ V của ngành Lao động – Thương binh và Xã hội vào năm 2020 và Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X.

2.Các hình thức đã được khen thưởng
2.1. Danh hiệu thi đua 
2008 Cờ thi đua cấp Bộ năm 2008 145/QĐ - LĐTBXH  ngày 03/02/2009 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội
2009 Cờ Thi đua của Chính phủ 629/QĐ - TTg ngày 10/5/2010 của Chính phủ
2010 Cờ thi đua cấp Bộ 1764/QĐ-LĐTBXH ngày 24/12/2010 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội
2012 Cờ thi đua cấp Bộ 12/QĐ-LĐTBXH ngày 24/01/2013 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội
2013 Tập thể lao động xuất sắc 16/QĐ-LĐTBXH ngày 3/01/2013 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội
2014 Cờ thi đua xuất sắc cấp Bộ 106/QĐ-LĐTBXH  ngày 20/01/2015 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội 
Cờ Thi đua Chính phủ 443/QĐ-CP ngày 02/4/2015 của Chính Phủ
2015 Cờ thi đua xuất sắc cấp Bộ 1886/QĐ-LĐTBXH ngày 24/12/2015 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội
2016 Cờ Thi đua xuất sắc cấp Bộ 76/QĐ-LĐTBXH ngày 12/01/2017 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội
2017 Cờ Thi đua xuất sắc cấp Bộ 48/QĐ-LĐTBXH ngày 16/01/2018 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội
Cờ Thi đua Chính phủ Quyết định số 1109/QĐ-TTg ngày 05/9/2018
2018 Tập thể lao động xuất sắc 395/QĐ-LĐTBXH ngày 25/3/2019 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội
Cờ thi đua xuất sắc cấp Bộ 85/QĐ-LĐTBXH ngày 17/01/2019 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội
2019 Cờ thi đua xuất sắc cấp Bộ 1923/QĐ-LĐTBXH ngày 24/12/2019 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội

2.2 Hình thức khen thưởng
2008 Bằng khen 73/QĐ- BNG ngày 13/01/2009 của Bộ trưởng Bộ Ngoại giao
2009 Huân chương Lao động Hạng Nhì 1004/KT-CT ngày 8/7/2009 của Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Bằng khen 116/QĐ-KT ngày 08-02-2010 của Công đoàn viên chức Việt Nam
2010 Bằng khen 5960/QĐ-UBND ngày 10/12/2010 của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An
2011 Bằng khen Của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội 
2013 Bằng khen Của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk, Yên Bái, Thừa Thiên Huế
2014 Bằng khen 1929/QĐ-GDDT ngày 30/5/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo vì có thành tích hỗ trợ trẻ em có HCĐBKK có cơ hội đến trường; Bằng khen 5232/QĐ-BYT ngày 22/12/2014 của Bộ Y tế; Bằng khen Của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Tp. Cần Thơ, tỉnh Quảng Ngãi, An Giang, Khánh Hòa, Bình Định...
2015 Huân chương lao động Hạng Nhất 1766/QĐ-CTN ngày 18/8/2015 của Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
2016 Bằng khen 943/QĐ-TTg ngày 30/5/2019 của Thủ tướng Chính phủ; Bằng khen 504/QĐ-UBND ngày 13/3/2017 của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Yên
2018 Bằng khen 77/QĐ-UBND ngày 21/01/2019 của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Tuyên Quang
2019 Bằng khen 396/QĐ-BTL ngày 23/9/2019 của Bộ tư lệnh Bộ đội Biên phòng; Bằng khen 03/QĐ-MTTW ngày 30/9/2019 của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Bằng khen 2471/QĐ-UBND ngày 09/12/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn

Bà Trần Cẩm Nhung trao biển tài trợ cho trẻ em năm 2020 thông qua Quỹ BTTEVN

II BÀ TRẦN CẨM NHUNG - ỦY VIÊN HỘI ĐỒNG BẢO TRỢ QUỸ BẢO TRỢ TRẺ EM VIỆT NAM
1. Những thành tích đặc biệt xuất sắc trong lao động, sáng tạo và công tác đền ơn đáp nghĩa từ thiện xã hội:
1.1. Năm 2019, tôi vinh dự được trở thành Uỷ viên Hội đồng bảo trợ Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam, đây là cơ hội để tôi được đóng góp nhiều hơn cho Quỹ, không những thế tôi còn vận động anh em, bạn bè là doanh nhân khác cùng tham gia đóng góp xây dựng Quỹ ngày càng lớn mạnh. Trong 10 năm (từ 2009 – 2019) cá nhân tôi đã đóng góp số tiền hơn 402 tỷ đồng cho các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, từ thiện xã hội, hỗ trợ công tác quốc phòng. Trong đó, tôi đã đóng góp 238.992.000.000 đồng (Hai trăm ba mươi tám tỷ chín trăm chín mươi hai triệu đồng) để thực hiện các hoạt động hỗ trợ về dinh dưỡng, chăm sóc sức khỏe và học tập cho trẻ em nghèo, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, khó khăn tại Việt Nam.
1.2. Với tinh thần dám nghĩ dám làm, tôi đã có sáng kiến tự quy hoạch, thiết kế và chỉ huy thi công toàn bộ cảnh quan sân golf Long Thành với 36 lỗ. Sân golf Long Thành đã được bình chọn là “Sân golf tốt nhất Việt Nam” vào năm 2007 và “Sân golf thân thiện với môi trường nhất Việt Nam” vào năm 2008. Đặc biệt trong năm 2007, công ty Golf Long Thành đã vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng 3.
1.3. Với trách nhiệm thực hiện chỉ đạo sản xuất kinh doanh cho doanh nghiệp có lãi, tôi luôn ý thức và tạo điều kiện tốt nhất để chăm lo cho người lao động trực tiếp tại doanh nghiệp, đồng thời tích cực tham gia đóng góp cho các hoạt động vì cộng đồng và xã hội. Từ suy nghĩ và hành động như vậy, tôi cùng gia đình đến nay đã đóng góp hơn 1.250 tỷ đồng vào các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, từ thiện xã hội và hỗ trợ công tác quốc phòng.
1.4. Cuối năm 2019, tôi cùng chồng (là 2 người Việt Nam duy nhất) vinh dự được tạp chí Forbes ghi danh vào danh sách “30 Anh hùng từ thiện” trong khu vực Châu Á – Thái Bình Dương vì những đóng góp cho các hoạt động thiện nguyện không chỉ ở Việt Nam mà còn ở những quốc gia khác.

2. Các hình thức đã được khen thưởng:
- Nhà nước Việt Nam tặng thưởng: Huân chương Lao động hạng Nhất, Nhì, Ba;  Huân chương Đại đoàn kết dân tộc; Huy chương Kháng chiến hạng Hai.
- Nhà nước Lào tặng thưởng: Huân chương Tự do (Isala) hạng Ba; Huân chương Phát triển đất nước Lào hạng Ba; Huân chương Lao động hạng Hai, Ba; Huân chương Hữu nghị; Huân chương Quân công hạng Nhất, hạng Nhì.
- Nhà nước Campuchia Tặng thưởng: Huân chương Hữu nghị.

(Báo cáo chi tiết đính kèm trên Website của Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam)


TK tiền Việt: 001.0.00.0000355
TK ngoại tệ: 001.0.37.0002165
Tại: Sở giao dịch ngân hàng
TMCP Ngoại thương Việt Nam
Scroll