en-US en-US
Chi bộ Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam tổ chức sinh hoạt chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh tại khu di tích K9

Chi bộ Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam tổ chức sinh hoạt chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh tại khu di tích K9

Cập nhật: 12/04/2018 - 14:56
Xem lịch sử tin bài

Hướng tới kỷ niệm 128 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2018) và được sự đồng ý của Cấp ủy Quỹ, ngày 10/4/2018, Chi bộ Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam đã tổ chức buổi sinh hoạt chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh đồng thời đưa các cán bộ Đảng viên lên thăm khu di tích Đá Chông (K9) để giáo dục truyền thống, giáo dục đạo đức và tư tưởng Hồ Chí Minh. Khu Di tích Đá Chông, nơi được Bác Hồ chọn làm căn cứ của Trung ương (1960 - 1969); sau này Bộ Chính trị và Quân ủy Trung ương chọn làm nơi giữ gìn thi hài Bác trong những năm chiến tranh (1969 - 1975) đã trở thành một di tích có giá trị rất lớn về lịch sử - văn hóa; nơi giáo dục truyền thống "Uống nước nhớ nguồn" của các thế hệ người dân Việt Nam hôm nay và mai sau.


Cấp ủy và các Đảng viên Quỹ chụp ảnh lưu niệm tại khu di tích K9

Tại khu di tích các đồng chí Đảng viên đã được tham quan, tìm hiểu những câu chuyện lịch sử về Chủ tịch Hồ Chí Minh khi còn làm việc và sinh hoạt tại đây. Đoàn được đến thăm nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, phòng ở, phòng làm việc của Bộ chính Trị và Bác Hồ. Thăm nơi bảo quản, gìn giữ thi hài của Bác Hồ từ năm 1969- 1975.


Đoàn được tham ao cá tại khu di tích

 

Đoàn chụp ảnh lưu niệm tại nơi làm việc của Bác trong thời gian ở khu di tích K9

Phong cách làm việc Hồ Chí Minh là những bài học quý báu đối với cán bộ, đảng viên và nhân dân, nhất là khi toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đang tích cực triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương số 04-NQ/TW về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ” gắn với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.. Thông qua buổi sinh hoạt chuyên đề và thăm quan khu di tích K9, các đảng viên Quỹ đã có những tư liệu lịch sử để hiểu biết và rèn luyện học tập làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. 


TK tiền Việt: 001.0.00.0000355
TK ngoại tệ: 001.0.37.0002165
Tại: Sở giao dịch ngân hàng
TMCP Ngoại thương Việt Nam
Scroll