en-US en-US
Họp Hội đồng Bảo trợ Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam triển khai nhiệm vụ năm 2019 và các năm tiếp theo

Họp Hội đồng Bảo trợ Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam triển khai nhiệm vụ năm 2019 và các năm tiếp theo

Cập nhật: 07/01/2019 - 15:03
Xem lịch sử tin bài

Chiểu ngày 6/1/2019, tại Phủ Chủ tịch, Quỹ bảo trợ trẻ em Việt Nam tổ chức họp hội đồng bảo trợ báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng bảo trợ Quỹ bảo trợ trẻ em Việt Nam từ tháng 10/2016 đến năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019. Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh, Chủ tịch Hội đồng quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam chủ trì phiên họp. Cùng tham dự có đồng chí Đào Ngọc Dung - Ủy viên TW Đảng, Bộ trưởng Bộ LĐTBXH, Phó Chủ tịch Hội đồng Bảo trợ và các thành viên Hội đồng Bảo trợ là Lãnh đạo các Bộ, ngành, tập đoàn, các công ty lớn...

Trong năm 2017, 2018 Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam đã hoàn thành vượt mức kế hoạch, nhiệm vụ được giao. Trong đó có chỉ tiêu về công tác vận động nguồn lực, kinh phí hỗ trợ các mục tiêu của chương trình bảo vệ, chăm sóc giáo dục trẻ em.

Đồng thời Quỹ đã hướng dẫn Quỹ Bảo trợ trẻ em các cấp nhiều hình thức vận động để tạo nguồn hỗ trợ cho việc thực hiện các mục tiêu vì trẻ em của địa phương như: gửi thư ngỏ tới các tổ chức và cá nhân; vận động ủng hộ ngày lương, ngày công, vận động đỡ đầu trực tiếp; tổ chức sự kiện văn nghệ từ thiện; vận động ủng hộ cho trẻ em các tỉnh bị ảnh hưởng bởi thiên tai, lũ lụt. Kết quả: Năm 2017, 2018, Hội đồng Bảo trợ đã chỉ đạo Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam vận động và hỗ trợ cho gần 189.000 lượt trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, khó khăn với tổng kinh phí hơn 124 tỷ đồng. Riêng năm 2018, Quỹ đã hỗ trợ cho 105.000 lượt trẻ em thông qua các chương trình phẫu thuật tim, mắt, dị tật, bảo trợ dài hạn cho trẻ em mồ côi... Ngoài ra, công tác tuyên truyền của Quỹ đã được đẩy mạnh cả về chất và lượng, đa dạng về hình thức và đặc biệt thông tin về Quỹ cũng được cập nhật thường xuyên trên mạng xã hội, fanpage và truyền hình đã được cộng đồng xã hội hiểu rõ hơn về các hoạt động của Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam. 

Nhờ sự tham gia tích cực của các thành viên Hội đồng bảo trợ đã thu hút được sự quan tâm của nhà tài trợ đối với các hoạt động của Quỹ, số nhà tài trợ đến với Quỹ ngày càng tăng. Đồng thời với hoạt động tích cực của Hội đồng bảo trợ đã thu hút sự quan tâm của cộng đồng, đặc biệt là các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các cấp ủy chính quyền địa phương và các gia đình có trẻ em đã trực tiếp tham gia hoạt động của Quỹ.
Bộ trưởng Bộ LĐTBXH Đào Ngọc Dung, Phó Chủ tịch Hội đồng trình bày các ý kiến tham luận tại cuộc Họp

Kết luận phiên họp, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đánh giá cao sự tham gia tích cực của các đồng chí thành viên Hội đồng với tất cả tình thương, trách nhiệm đối với trẻ em, nhất là trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, khó khăn. Ngoài sự đóng góp của mình, các đồng chí thành viên Hội đồng tạo cảm hứng huy động nguồn lực cho quỹ. Đồng thời, Phó Chủ tịch nước cũng ghi nhận và biểu dương sự cố gắng của Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam đã thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, Quỹ ngày càng phát huy vai trò và nâng cao uy tín trong cộng đồng. Trong đó, riêng năm 2018 quỹ đã hỗ trợ được hơn 101 tỷ đồng. Phó Chủ tịch nước mong muốn trong năm 2019 quỹ tiếp tục có những bứt phá và phấn đấu đạt chỉ tiêu cao hơn năm 2018. Trong đó phấn đấu quỹ huy động được 110 tỷ đồng và chăm lo cho 110.000 trẻ em. Phó Chủ tịch nước cho rằng, muốn đạt được chỉ tiêu này thì mỗi thành viên hội đồng cần tích cực hơn nữa cùng tham gia vận động cho quỹ có thêm nhiều người ủng hộ.

Đ/c Hoàng Văn Tiến - Giám đốc Quỹ BTTEVN, thư ký Hội đồng Bảo trợ báo cáo kết quả hoạt động tại cuộc Họp

Phó Chủ tịch nước mong muốn Hội đồng Bảo trợ và Quỹ bảo trợ trẻ em Việt Nam phải làm thế nào để ngày càng nhiều số lượng trẻ em được hưởng lợi, cụ thể là tiếp tục duy trì các hoạt động hỗ trợ trẻ em đã đang thực hiện như: Phẫu thuật tim, phẫu thuật mắt, phẫu thuật nụ cười, cấp sữa, cấp xe đạp, điểm vui chơi và hỗ trợ xây dựng điểm trường hoặc nhà nội trú cho các em.

Hội đồng Bảo trợ Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam được thành lập từ tháng 4/1992 (theo Luật BVCSGĐTE năm 1991 nay là Luật Trẻ em) để chỉ đạo các hoạt động và huy động nguồn lực cho Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam. Hội đồng Bảo trợ luôn có sự tham gia của các đồng chí Lãnh đạo Nhà nước, các Bộ ngành liên quan đến trẻ em và một số nhà Khoa học, Doanh nhân có uy tín trong xã hội và đóng góp cho sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc trẻ em. Các đồng chí Phó Chủ tịch nước đương nhiệm luôn nhận trách nhiệm là Chủ tịch Hội đồng Bảo trợ. Số thành viên Hội đồng Bảo trợ qua các thời kỳ rất khác nhau, thời kỳ 1991 – 2000 có tới 55 thành viên. Hội đồng Bảo trợ qua các thời kỳ đã có rất nhiều đóng góp về phương hướng, chỉ đạo hoạt động  và huy động nguồn lực cho Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam, đã góp phần cùng ngân sách nhà nước thực hiện tốt các mục tiêu vì trẻ em Việt Nam, nhất là các mục tiêu cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, khó khăn. Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam – Đơn vị thường trực giúp việc cho Hội đồng Bảo trợ.

Hiện nay Hội đồng Bảo trợ gồm 21 thành viên, đồng chí Đặng Thị Ngọc Thịnh – Phó Chủ tịch nước CHXHCNVN làm Chủ tịch Hội đồng Bảo trợ, đồng chí Đào Ngọc Dung – Bộ trưởng Bộ LĐTBXH là Phó Chủ tịch và 19 thành viên./.


TK tiền Việt: 001.0.00.0000355
TK ngoại tệ: 001.0.37.0002165
Tại: Sở giao dịch ngân hàng
TMCP Ngoại thương Việt Nam
Scroll