en-US en-US
Tập huấn kiến thức chăm sóc và bảo vệ mắt cho trẻ em tiểu học tại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh

Tập huấn kiến thức chăm sóc và bảo vệ mắt cho trẻ em tiểu học tại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh

Cập nhật: 12/11/2017 - 17:47
Xem lịch sử tin bài

Nằm trong khuôn khổ chương trình "Ánh mắt trẻ thơ năm 2017", ngày 03 và 09/11/2017, Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam phối hợp với Công ty Bảo hiểm nhân thọ Prudential tổ chức lớp tập huấn kiến thức chăm sóc và bảo vệ mắt cho trẻ em tiểu học tại 04 Trường tiểu học tại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh. Tham dự lớp tập huấn có đại diện Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam, Công ty Bảo hiểm nhân thọ Prudential Việt Nam, Ban Giám hiệu của Trường tiểu học Đoàn Thị Điểm, Lomonoxop Mỹ Đình (Hà Nội) và Trường tiểu học Hồng Hà, Quốc tế Bắc Mỹ (TP. HCM), Giảng viên Trần Thị Minh - Bác sỹ CKII Khoa mắt Bệnh viện 198, Trung tâm tư vấn và dịch vụ truyền thông (Bộ LĐTBXH) cùng đại biểu giáo viên, cán bộ y tế nhà trường và trẻ em tham gia lớp tập huấn.

Thực hiện chương trình "Ánh mắt trẻ thơ 2017" theo Thỏa thuận tài trợ giữa Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam và Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ Prudential Việt Nam với mục tiêu nâng cao nhận thức, cải thiện thị lực cho nhóm trẻ em tiểu học có nguy cơ bị dị tật mắt của một số Trường tiểu học tại TP. Hà Nội và TP. HCM, góp phần thực hiện mục tiêu Chương trình hành động Quốc gia vì trẻ em Việt Nam giai đoạn 2011 - 2020, nằm trong khuôn khổ của dự án hoạt động tập huấn kiến thức chăm sóc và bảo vệ mắt cho đội ngũ giáo viên, cán bộ y tế nhà trường và học sinh nòng cốt tại các trường là mục tiêu quan trọng của chương trình.

Ngày 03 và 04/11/2017, Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam phối hợp với Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ Prudential tổ chức 02 lớp tập huấn với nội dung cụ thể:

Lớp 1: tập huấn về phương pháp tư vấn bảo vệ mắt cho trẻ em, phương pháp sử dụng bảng thị lực và ghi chép sổ theo dõi cho đối tượng là giáo viên và cán bộ y tế nhà trường của 02 Trường tiểu học Đoàn Thị Điểm và Lomonoxop Mỹ Đình. Tham gia lớp tập huấn có 44 đại biểu (22 đại biểu/1 trường) là giáo viên, cán bộ y tế nhà trường của 02 Trường tiểu học Đoàn Thị Điểm và Lomonoxop Mỹ Đình.

 

Học viên là giáo viên, cán bộ y tế nhà trường tham dự lớp tập huấn kiến thức về chăm sóc và bảo vệ mắt

Lớp 2: tập huấn về phương pháp bảo vệ mắt, phương pháp sử dụng bảng thị lực, truyền thông tương tác và ghi chép sổ theo dõi cho đối tượng là học sinh nòng cốt được nhà trường lựa chọn từ những học sinh có năng khiếu làm tuyên truyền viên. Tham gia lớp tập huấn có 40 học sinh nòng cốt (20 em/1 trường) được tập huấn các kỹ năng chăm sóc bảo vệ mắt, kỹ năng truyền thông tương tác để làm tuyên truyền viên cho các bạn tại Trường về chương trình "Ánh mắt trẻ thơ 2017".  

đại biểu học sinh nòng cốt của Trường tiểu học Đoàn Thị Điểm và Lomonoxop Mỹ Đình tham gia lớp tập huấn

Tiếp theo hoạt động tập huấn, ngày 9 và 10/11/2017 tại Trường Tiểu học Hồng Hà (TP. HCM), Chương trình tiếp tục triển khai các hoạt động khám mắt và tập huấn về kiến thức chăm sóc bào vệ mắt cho trẻ em tiểu học của  Trường tiểu học Hồng Hà và Trường Tiểu học quốc tế Bắc Mỹ của TP. HCM.

  

Đại biểu trẻ em tham dự khóa tập huấn kiến thức về mắt tại Trường Tiểu học Hồng Hà (TP. HCM)

Thông qua nội dung chương trình của 02 lớp tập huấn tại TP. HCM, kết quả cụ thể:

+ 44 giáo viên, cán bộ y tế nhà trường được tập huấn kiến thức về chăm sóc và bảo vệ mắt, trong đó có 05 giáo viên và 01 cán bộ y tế tại Trường Quốc tế Bắc Mỹ; 38 giáo viên, cán bộ y tế tại Trường tiểu học Hồng Hà.

+ 40 đại biểu trẻ em là học sinh nòng cốt được nhà trường lựa chọn từ các em học sinh có năng khiếu làm tuyên truyền viên, trong đó có 05 em tại Trường Quốc tế Bắc Mỹ và 35 em tại Trường tiểu học Hồng Hà. 

 

Đại biểu giáo viên và cán bộ y tế nhà trường tham dự lớp tập huấn kiến thức chăm sóc và bảo vệ mắt tại TP. Hồ Chí Minh

Chương trình tập huấn nhằm trang bị kiến thức và phương pháp chủ động kiểm tra thị lực của học sinh hàng tuần tại Trường tiểu học giúp cho giáo viên, cán bộ y tế nhà trường và học sinh có được cái nhìn tổng quan về tật khúc xạ mắt, tình hình cận thị tại Việt Nam, cách phòng tránh và bảo vệ chăm sóc mắt cho học sinh tiểu học đồng thời truyền thông cho cộng đồng về chương trình Ánh mắt trẻ thơ./.

Bài tập thực hành của cháu Nam Khánh lớp 3 B Trường Đoàn Thị Điểm tại lớp tập huấn
Các bài tập thực hành của học sinh nòng cốt tham gia lớp tập huấn

QUỸ BẢO TRỢ TRẺ EM VIỆT NAM
TK tiền Việt: 001.0.00.0000355
TK ngoại tệ: 001.0.37.0002165
Tại: Sở giao dịch ngân hàng
TMCP Ngoại thương Việt Nam
Scroll