en-US en-US
Báo cáo tóm tắt 6 tháng đầu năm 2017 của Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam

Báo cáo tóm tắt 6 tháng đầu năm 2017 của Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam

Cập nhật: 07/07/2017 - 14:20
Xem lịch sử tin bài

Nhằm đánh giá tổng kết các hoạt động 6 tháng đàu năm và kế hoạch thực hiện 6 tháng cuối năm của Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam

  I. Tóm tắt kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm 2017

      Được sự quan tâm chỉ đạo trực tiếp của Chủ tịch Hội đồng Bảo trợ, Lãnh đạo Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội và sự phối hợp của các đơn vị, địa phương, hưởng ứng thi đua lập thành tích nhân kỷ niệm 25 năm Ngày thành lập, trong 6 tháng đầu năm 2017, Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam (Quỹ BTTE Việt Nam) đã thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao, công tác truyền thông và vận động toàn xã hội tham gia ủng hộ cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, khó khăn đạt kết quả đáng ghi nhận. 

      Tổ chức chương trình Mùa xuân cho em lần thứ X được truyền hình trực tiếp trên VTV2 để vinh danh và ghi nhận các đơn vị, cá nhân đã tài trợ cho trẻ em. Thông qua đó, các các Nhà tài trợ cam kết hỗ trợ trong năm 2017 với tổng kinh phí là hơn 113,781 tỷ đồng. 

      Tổng kinh phí đã ký thỏa thuận tài trợ trong 6 tháng đầu năm 2017 là 49,9 tỷ đồng (đạt 71% so với mục tiêu năm 2017) và nguồn thu trực tiếp vào Quỹ là hơn 17,192 tỷ đồng (vượt 11 % so với cùng kỳ năm ngoái). Hỗ trợ cho 30.011 trẻ em (đạt 52,6 % kế hoạch cho cả năm 2017) có hoàn cảnh đặc biệt, khó khăn được hưởng lợi, với tổng kinh phí là 16,1 tỷ đồng. Tuyên truyền thông tin và các sự kiện về Quỹ với tổng số lượng hơn 1.186 tin, bài viết và phóng sự (vượt 48,9 % so với cùng kỳ năm ngoái) trên các phương tiện thông tin đại chúng, trong đó có 138 tin, phóng sự trên Truyền hình địa phương và Trung ương.

II. Kế hoạch thực hiện 6 tháng cuối năm 2017

1. Mục tiêu: Phấn đấu đạt 70 tỷ đồng, trong đó tiền mặt huy động đạt 40 tỷ đồng, hỗ trợ trực tiếp cho 57.000 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, khó khăn.

2. Nhiệm vụ cụ thể

2.1. Vận động nguồn lực:

Xây dựng kế hoạch vận động đề xuất với các nhà tài trợ trong và ngoài nước bằng các dự án cụ thể; Vận động nguồn lực đạt 70 tỷ đồng. Trong đó: Vận động hỗ trợ trực tiếp thông qua Quỹ BTTE Việt Nam là 40 tỷ đồng; Vận động hỗ trợ gián tiếp thông qua Quỹ BTTE Việt Nam là 30 tỷ đồng.

2.2. Triển khai các chương trình,dự án:

+ Nguồn lực vận động từ các nhà tài trợ: Phần lớn nguồn lực được tập trung hỗ trợ cho trẻ em thông qua các hoạt động Khảo sát và khám phân loại các loại bệnh cần phẫu thuật cho trẻ em; Phẫu thuật tim bẩm sinh; Phẫu thuật mắt; Phẫu thuật dị tật vận động; Phẫu thuật nụ cười; Cấp phát sữa và các loại thực phẩm dinh dưỡng; Cấp học bổng; Đỡ đầu hoặc bảo trợ dài hạn; Cung cấp dụng cụ học tập; Cấp xe đạp; Xây, sửa chữa trường học, lớp học, nhà ở, nhà nội trú…

+ Nguồn ngân sách nhà nước: Thực hiện một số hoạt động như Phục hồi chức năng cho trẻ em; Cấp xe lăn cho trẻ em bị tàn tật; Xây dựng điểm vui chơi ở cộng đồng; Xây dựng mô hình dạy nghề cho trẻ em khuyết tật và mồ côi.

+ Các nguồn lực khác: Thực hiện theo yêu cầu của các nhà tài trợ như hỗ trợ trẻ em vùng sông nước cặp khao cứu sinh; Hỗ trợ trẻ em trong các trường hợp bất khả kháng như thiên tai, dịch bệnh, hỏa hoạn...

+ Triển khai dự án hỗ trợ trẻ em nguy cơ bỏ học đi lang thang; Khảo sát và đánh giá kết quả một số hoạt động như hỗ trợ phẫu thuật dị tật vận động, phẫu thuật mắt, điểm vui chơi…

2.3. Công tác thông tin, tuyên truyền:

Truyền thông về thương hiệu của Quỹ BTTE Việt Nam; Phối hợp với các đài truyền hình trung ương, địa phương thực hiện các bài báo hình giới thiệu hoạt động của Quỹ BTTE Việt Nam; Phản ánh về việc thực hiện quyền trẻ em; Gương trẻ em vượt khó vươn lên trong học tập...; Viết bài trên các báo và tạp chí giới thiệu các hoạt động, kết quả hỗ trợ trẻ em của Quỹ BTTE Việt Nam phối hợp với các nhà tài trợ thực hiện được trong năm 2017; Duy trì, quản trị và thường xuyên cập nhật thông tin trên website của Quỹ bằng tiếng Anh và tiếng Việt; Thu thập thông tin, thiết kế và phát hành Bản tin nội bộ; Tổ chức các sự kiện truyền thông tại các tỉnh, thành phố.

3. Các hoạt động khác:

Quản lý dữ liệu hỗ trợ trẻ em; Nghiên cứu đề tài cấp cơ sở; Đào tạo nâng cao năng lực; Khen thưởng; Tổ chức hoạt động hợp tác quốc tế; Mua sắm tài sản, trang thiết bị; Tổ chức tổng kết hoạt động của Quỹ năm 2017; Tổ chức kiểm tra, giám sát và đánh giá hoạt động.  


KINH PHÍ VẬN ĐỘNG 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2017

 

Đơn vị: 1.000đ

Đơn vị tài trợ

 Tổng nguồn VĐNL

 Nhà tài trợ

 Trao biển
MXCE 2017

 Vận động mới

 Nhà tài trợ
truyền thống

 Nhà tài trợ mới

 Tiền

A

KHỐI CƠ QUAN TRONG NƯỚC

   66,000,000

   13,075,890

     5,363,890

     7,712,000

I

Ngành Tài chính - Ngân hàng

     8,100,000

                  -  

                  -  

                  -  

II

Ngành Bảo hiểm (01 đơn vị)

     4,500,000

     2,263,890

     2,263,890

                  -  

III

Ngành Y tế

        250,000

                  -  

                  -  

                  -  

IV

Ngành Giáo dục

     1,300,000

                  -  

                  -  

                  -  

V

Ngành Năng lượng (01 đơn vị)

     3,500,000

        500,000

        500,000

                  -  

VI

Ngành xây dựng, Công nghiệp, Dịch vụ (10 đơn vị)

   31,510,000

     7,712,000

                  -  

     7,712,000

VII

Ngành Công nghệ thông tin

        240,000

                  -  

                  -  

                  -  

IX

Ngành dệt may (01 đơn vị)

        500,000

                  -  

                  -  

                  -  

X

Ngành thực phẩm, tiêu dùng (01 đơn vị)

   16,000,000

     2,500,000

     2,500,000

                  -  

XI

Khối cơ quan nhà nước

(01 đơn vị)

        100,000

        100,000

        100,000

                  -  

B

CÁ NHÂN TÀI TRỢ

        100,000

        322,467

        113,675

        208,792

C

KHÁC

 

8,167

-

8,167

1

Các nguồn nhỏ lẻ khác

 

8,167

8,167

D

TỔ CHỨC NƯỚC NGOÀI

47,681,000

3,786,000

2,836,000

950,000

I

Ngành Bảo hiểm (02 đơn vị)

     7,900,000

     2,730,200

     2,100,200

        630,000

II

Ngành xây dựng, Công nghiệp, dịch vụ ( 03 đơn vị)

7,400,000

  320,000

-  

 320,000

III

Tổ chức, Đại sứ quán (02 đơn vị)

   2,381,000

    735,800

    735,800

                  -  

Tổng cộng

113,781,000

17,192,524

8,313,565

8,878,959

 

 

 

17,192,524

 

Lưu Bách Thắng

 


TK tiền Việt: 001.0.00.0000355
TK ngoại tệ: 001.0.37.0002165
Tại: Sở giao dịch ngân hàng
TMCP Ngoại thương Việt Nam
Scroll