en-US en-US
TÀI LIỆU / VĂN BẢN
Lĩnh vực văn bản
Số văn bản Trích yếu
Nơi ban hành Năm ban hành
TÊN TÀI LIỆU / VĂN BẢN Tệp tin TẢI TÀI LIỆU
Công văn 2016/LĐTBXH-TE ngày 05/6/2020 của Bộ LĐTBXH
Mẫu phiếu đăng ký dự tuyển Viên chức
Báo cáo tóm tắt thành tích đề nghị AHLĐ của bà Trần Cẩm Nhung
Báo cáo tóm tắt thành tích đề nghị AHLĐ của Quỹ BTTEVN
Quy chế tổ chức và hoạt động của Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Quảng Ngãi
Hướng dẫn sử dụng phần mềm CSDL Quỹ BTTEVN
tai lieu tai chinh ke toan
tai lieu viet de xuat du an
Quy trình hỗ trợ trẻ em 2015 version 15
Tài liệu Thiết kế chào dự án 28/7/2015
Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm cơ sở dữ liệu update 28/7/2015
Quyết định số 439/QĐ-LĐTBXH của Sở LĐTBXH TP. Hà Nội về việc thành lập các Phòng chức năng của Quỹ Bảo trợ trẻ em TP. Hà Nội
Công văn số 178 ngày 12/5/2015 về việc triển khai nhập liệu dữ liệu trẻ em có HCĐB trên phần mềm của Quỹ BTTEVN
Công văn 146 ngày 20-4 về việc phân bổ kinh phí nhập liệu và khám sàng lọc cho địa phương
Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm đuôi .doc
Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm CSDL của địa phương
Thư kêu gọi chương trình "Mùa xuân cho em" của Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan
Quyết định số 1261/QĐ-LĐTBXH ngày 03/10/2014 của Bộ trưởng Bộ LĐTBXH về việc quy định mức chi tiêu đặc thù của Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam
Quyết định số 1261/QĐ-LĐTBXH ngày 03/10/2014 của Bộ trưởng Bộ LĐTBXH về việc quy định mức chi tiêu đặc thù của Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam
Convention on the Rights of the Child Adopted and opened for signature, ratification and accession by General Assembly resolution 44/25 of 20 November 1989
Hiển thị 1 - 20 trong tổng số 52      

TK tiền Việt: 001.0.00.0000355
TK ngoại tệ: 001.0.37.0002165
Tại: Sở giao dịch ngân hàng
TMCP Ngoại thương Việt Nam
Lĩnh vực văn bản
Số văn bản Trích yếu
Nơi ban hành Năm ban hành
Scroll