en-US en-US
Phóng sự: Lễ phát động Tháng hành động Vì trẻ em 2015    
Cập nhật: 09/06/2015 01:56

Tháng hành động Vì trẻ em năm nay với chủ đề “Lắng nghe trẻ em nói” nhằm phát động toàn xã hội tạo điều kiện để trẻ em được nói lên tiếng nói của mình về các vấn đề có liên quan đến trẻ em. Qua đó, các cơ quan, tổ chức, nhà trường, gia đình cần lắng nghe, xem xét và phản hồi các ý kiến của trẻ em trên cơ sở tôn trọng tiếng nói của trẻ em. Đây cũng chính là hành động thiết thực để thực hiện quy định tại Điều 37 của Hiến pháp năm 2013 “Trẻ em được Nhà nước, gia đình, xã hội bảo vệ, chăm sóc và giáo dục, được tham gia vào các vấn đề về trẻ em”.

TIN MỚI NHẤT
XEM NHIỀU NHẤT
Scroll